سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۱۵۲۴۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۴
مرکز آمار ایران گزارش داد: متوسط هزینه‌‌ یک‌ بار بستری برای سالمندان بستری‌شده برابر با ١٬۶٧۲٬۴٢٠ تومان بوده که در مقایسه با سطح ملی یک‌ بار هزینه‌ی بستری (۱٬۴۴۶٬۲۱۴تومان) در سطح بالاتری قرار دارد.
شعارسال: مرکز آمار ایران، نتایج مطالعه‌ی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت سالمندان و الگوی بهره‌مندی از خدمات سلامت سالمندان را منتشر کرد.

این پژوهش در چهار فصل و در دو بخش اساسی ارائه شده است. بخش اول به بررسی ویژگی‌های سالمندان از منظر جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، سلامت جسمانی و روانی با تکیه بر اطلاعات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و طرح‌های آمارگیری مرکز آمار ایران و اطلاعات طرح جمعیت و سلامت ١٣٩٤ پرداخته شده است.

در بخش دوم نیز به بررسی الگوی بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت به تفکیک خدمات سرپایی و خدمات بستری پرداخته شده است.

سالمندی جمعیت، یکی از پدیده‌های جمعیتی است که اغلب کشورهای جهان پس از تجربه‌ی گذار باروری و انتقال جمعیت بیش‌زایی موالید به سنین سالمندی (٦٠ ساله و بیش‌تر) با آن‌هامواجه خواهند بود. سالمندی جمعیت، پیامدهایی را دارد که برای مواجهه با آن‌ها ضرورت اعمال سیاست‌های مداخله‌ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سلامت جسمانی و روانی ناگزیر است.

یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های سیاست‌گذاری و اعمال اقدامات مداخله‌ای، شناسایی وضعیت سالمندان در بستر اقتصادی، اجتماعی، تحولات جمعیت و سلامت جسمانی و روانی است.

کشور ایران نیز از دهه‌ی ١٤٢٠ شروع مرحله‌ی سالمندی جمعیت را تجربه خواهد کرد. با وجود این، شناخت مسائل و مشکلات سالمندی جمعیت با هدف برنامه‌ریزی برای مرحله‌ای که سهم سالمندان به‌صورت قابل توجهی افزایش می‌یابد، اهمیت دارد.

هدف اصلی این پژوهش، علاوه بر بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت جسمی و روانی سالمندان، شناسایی الگوی بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت است. این امر می‌تواند در برنامه‌ریزی برای مسائل و مشکلات پیش ‌روی متولیان امر بهداشت و سلامت که در نتیجه‌ سالمندی جمعیت ایجاد خواهد شد، مفید واقع شود.

این پژوهش در چهار فصل و در دو بخش اساسی ارائه شده است. بخش اول به بررسی ویژگی‌های سالمندان از منظر جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، سلامت جسمانی و روانی با تکیه بر اطلاعات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و طرح‌های آمارگیری مرکز آمار ایران و اطلاعات طرح جمعیت و سلامت ١٣٩٤ پرداخته شده است.

در بخش دوم نیز به بررسی الگوی بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت به تفکیک خدمات سرپایی و خدمات بستری پرداخته شده است.

در این پژوهش، به‌منظور بررسی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان از اطلاعات آمارگیری هزینه و درامد خانوار طی دوره ١٣٨٥-١٣٩٢، آمارگیری نیروی کار طی دوره‌ی ١٣٨٥-١٣٩٣، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی دوره‌ی ١٣٤٥-١٣٩٠و اطلاعات آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت ١٣٩٤استفاده شده است.

علاوه بر این به‌منظور مطالعه‌ی الگوی بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت، از داده‌های ثانویه‌ی طرح آمارگیری بهره‌مندی از خدمات سلامت ١٣٩٣ استفاده شده است.

این طرح در سال ١٣٩٣ با ٢٢٤٧٠ هزار خانوار معمولی ساکن و گروهی کشور با هدف مطالعه‌ی حجم و کیفیت خدمات بستری و سرپایی ارائه شده در کشور انجام شده است.

در این طرح پژوهشی سالمندان کشور ایران (جمعیت ٦٠ ساله و بیش‌تر) به عنوان جامعه‌ی هدف مطمح نظر بوده و وضعیت بهره‌مندی این جمعیت از خدمات سرپایی و بستری مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر این، وضعیت بهره‌مندی سالمندان از خدمات سلامت به تفکیک ویژگی‌های خاستگاه سکونتی، جنس، سن، ترتیبات زندگی، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل مورد مطالعه قرار گرفته است.

برخی از نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه به شرح زیر است:

٧,٣٨درصد از کل جمعیت کشور نیازمند بهره‌مندی از خدمات بستری هستند. 16٫48 درصد سالمندان (٦٠ ساله و بیش‌تر) نیاز به بهره‌مندی از خدمات بستری دارند. احساس نیاز برای بهره‌مندی از خدمات بستری در بین گروه‌های مختلف اجتماعی و جمعیتی سالمندان از تفاوت نسبی برخوردار بوده است. سالمندان روستایی (١٨ درصد)، سالمندان بدون همسر (١٧٫٦٧ درصد)، سالمندان خویش‌سرپرست (١٧٫٥٥درصد)، سالمندان غیر شاغل (١٧٫١٥درصد) و سالمندان ٧٥ ساله و بیش‌تر (٢٠٫٣٣درصد) از متوسط کل سالمندان (١٦٫٤٨درصد) بیشتر در معرض نیازهای بستری قرار دارند و شاید بتوان بر بالا بودن سطح بیماری این سالمندان اذعان داشت.

در مقابل، سالمندان شاغل و سالمندان ٦٤-٦٠ ساله با حدود ١٣درصد، کمترین درصد نیازمندی به بستری را در بین سالمندان داشته‌اند. شاخص میانگین دفعات بستری نشان می‌دهد که سالمندان (٠٫١٥ دفعه) با تفاوت قابل توجهی بیشتر از جمعیت کل کشور (٠٫٠٧دفعه) در معرض بستری بوده‌اند.

متوسط هزینه‌‌ی یک‌ بار بستری برای سالمندان بستری‌شده برابر با ١٬٦٧٢٬٤٢٠ تومان بوده که در مقایسه با سطح ملی یک‌ بار هزینه‌ی بستری (1٬446٬214تومان) در سطح بالاتری قرار دارد.

نتایج نشان می‌دهد که متوسط هزینه یک ‌بار بستری سالمندان روستایی با مقدار ١٬٤٣٧٬٥٥١ تومان از مقدار کم‌تری نسبت به سالمندان شهری با متوسط هزینه‌ی ١٬٧٧٣٬٩١٣ تومان برخوردار است.

متوسط هزینه‌‌های یک ‌بار بستری سالمندان دارای همسر (١٧٦١٧٢٥ تومان) در مقایسه با سالمندان بدون همسر (١٬٣٩٩٬٦٧٣ تومان) بیش‌تر است. این امر با متوسط تعداد روزهای بستری همبسته است و طبیعی است که با افزایش متوسط تعداد روزهای بستری، متوسط هزینه‌‌های بستری بیش‌تر شود. سالمندانی که در قالب خانواده‌ی زن و شوهری زندگی می‌کنند، با ١٬٩٤٨٬٩٢١ تومان در مقایسه با سالمندان دیگر با متوسط هزینه‌ی بیشتری مواجه بوده‌اند.

این هزینه با متوسط روزهای بستری تناسب داشته است؛ به گونه‌ای که سالمندانی که در قالب خانواده زن و شوهری زندگی می‌کنند، با متوسط ٥٫٧٦ روز در مقایسه با سایر سالمندان، مدت زمان بیش‌تری بستری بوده‌اند.

سالمندان غیر شاغل که بخشی از سالمندان بازنشسته و مستمری بگیر را شامل می‌شود، متناسب با متوسط روزهای بستری، به‌طور متوسط، ١٬٧١٩٬٦١٠ تومان برای یک‌بار بستری پرداخت کرده‌اند. متوسط هزینه‌‌های یک ‌بار بستری در بین سالمندان شاغل، برابر با ١٬٣٩٠٬٣٥٤ تومان بوده است.

 ٢٨ درصد از سالمندانی که برای بستری مراجعه و خدمات دریافت کرده‌اند، به بهبود کامل دست یافته‌اند. این درصد در مقایسه با ٤٨٫٨ درصد کل کشور در سطح پایین‌تری قرار دارد. شاید بتوان این تفاوت را در وجود بیمار‌ی‌های مزمن سالمندان و زمان‌بر بودن فرایند بهبود در سالمندان دانست.

فایل گزارش کامل این طرح پژوهشی در بخش «فروشگاه» وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار ایران به نشانی www.srtc.ac.ir قابل تهیه است.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری  فارس،تاریخ انتشار: 19اسفند 1396، کدخبر: 13961219000760،www.farsnews.com

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
0
0
شرایط بیمه ای در کشور ما واقعا نیاز به بازرسی های مداوم داره
هزینه های خوبی میشه اما به دلیل کمبود نظارت مشکلات جدی در زمینه بیمه های درمانی داریم که به قشر اسیب پذیر داره هر لحظه اسیب بیشتری میزنه
ا.ف75
ناشناس
United States
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
0
0
این آمار نشون میده که باید هرچه سریع تر فکری به حال جمعیت مسن کشور کرد ؛ جمعیت جوان کشور رو به پیری در حال حرکت است
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین