سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۲۴۱۶
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می‌تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد.

شعار سال:

معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می‌تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد.

مستندات ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/03/10 شماره رای نهایی: 9309970269600253

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره 19604 ثبت شرکت‌ها شکایت آقای الف.س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام‌داران شرکت مذکور مالک 8626/3749 سهم از 4842/10% شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعاً یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن 23 فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تأمین چک‌های مزبور نبوده و به ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق‌الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می‌نماید. متهم نیز به موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می‌گردد. با توجه به مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت‌نامه 27/9/80 (برگ شماره 16 پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک‌های مضبوط در آن غالباً با رسیدهای یک ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک‌ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام مورد نظر می‌گردد. محاسبات انجام شده توسط طرفین دعوی به شرح برگ‌های 168 لغایت 178 پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش‌های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق‌نامه مورخ 5/12/79 (برگ شاره 234 پرونده) که طرفین توافق می‌کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره‌های ...-20/4/80 و ...-25/4/80 و ...-31/4/80 از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالیست که علی‌الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می‌دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می‌گردد. هم‌چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع 496/588/810/18 ریال ارزیابی می‌گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می‌شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی‌مابین دارد علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق، ایضاً شهادت شهود که به اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم‌چنین صوری بودن معامله فی‌مابین ادای شهادت نموده‌اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهادم مورد معامله به رد سهادم مذکور در حق شاکی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صدمیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ کاظم‌نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 597 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت سازمایه (سهامی خاص) شماره ... ثبت شرکت‌ها شکایت آقای الف.س. به رد سهام در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری پلیس، تاریخ انتشار 11 خرداد 97، کد مطلب: -، www.judgements.ijri.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین