سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲
سخنان کوتاه و زیبا از حضرت علی(ع)

شعار سال: 

سخنان کوتاه و زیبا از حضرت علی(ع)

***

۱.قدر هر کس به قدر همت اوست و راستگویی هرکس به قدر مروت اوست. و شجاعت هرکس به قدر حمیت اوست. و عفت هر کس به قدر غیرت اوست.

۲.پیروزی به دور اندیشی است، و دور اندیشی به جولان دادن اندیشه ، و اندیشه به نگاه داشتن اسرار است.

۳.سینه عاقل صندوقچه اسرار اوست. خوشرویی دام دوستی است. بردباری گور عیب هاست.

۴.چون بر دشمن خود پیروز شدی بخشش او را شکر پیروزیت قرار بده.

۵.ناتوان ترین مردم کسی است که از یافتن دوست ناتوان باشد، و ناتوانتر از او کسی است که دوستی راکه یافته از دست بدهد.

۶.از لغزش های جوانمردان چشم بپوشید، که هیچ یک از آن ها نلغزد مگر آنکه دست خدا دستش را بگیرد و از زمین بلند کند.

۷.ترس قرین نومیدی است،و شرم بیجا موجب محرومی است. فرصت چون ابر می گذرد، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

۸. هر که عملش سبب عقب ماندگی او شود، نسبش او را جلو نیندازد.

۹. هیچکس چیزی را در دل نهان نمی دارد،مگر آنکه در سخنان ناسنجیده و رنگ رخساره اش آشکار می شود.

۱۰. تا درد با تو می سازد تو نیز با درد بساز و خود را از پا نینداز.

۱۱. برترین پارسایی نهان داشتن پارسایی است.

۱۲. بخشنده باش اما اسرافکار مباش، حسابگر باش اما سختگیر مباش.

۱۳. زبان خردمند پشت دل اوست ودل بی خرد پشت زبان او.

۱۴. گناهی که آزرده خاطرت سازد ، نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خود پسندیت اندازد.

۱۵. بخشندگی آن است که ابتداء صورت گیرد. اما بخشندگی پس از درخواست، یا از روی شرم است و یا از بیم بدگویی

۱۶. توانگری در غربت، وطن است و تهیدستی در وطن، غربت است.

۱۷. مال ریشه و مادهُ شهوات است.

۱۸صبر به اندازه مصیبت نازل می شود. و هر که به وقت مصیبت (از روی بی تابی) بر زانو زند عملش(اجرش) تباه گردد.

۱۹. هر گاه تو را درودی گفتند، در پاسخ آن درودی بهتر بگو. و هرگاه دست احسانی به سوی تو دراز شد ، آن را به احسانی بیشتر پاداش ده، با این حال فضیلت از آن کسی است که سلام و احسان را آغاز کرده است.

۲۰. از دست دادن دوستان، غربت و تنهایی است.

۲۱. از بخشش کم شرم مکن، که محروم ساختن سائل کمتر از آن است.

۲۲. هرگاه نشد آنچه خواستی، باکی نداشته باش که در چه حال هستی.

۲۳. ارزش هر کس به قدر هنر اوست.

۲۴. بی ارج ترین دانش ها آن است که بر سر زبان بماند، و پر ارج ترین آن ها دانشی است که بر اعضا و جوارح انسان آشکار باشد.

۲۵. غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان.

۲۶. نماز مایه تقرب هر پرهیزگاری به خداست. و حج جهاد هر ناتوانی است. وهر چیز زکاتی داردو زکات بدن روزه است. و جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.

۲۷. دوستی با دیگران نیمی از خرد است.

۲۸. چه بسیار روزه دارانی که از روزهُ خود جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نبرند. وچه بسیار شب زنده دارانی که از شب زنده داری خود جز بیداری و رنج نصیبی نگیرند. و خوشا خواب زیرکان و افطارشان.

۲۹. برادرت را با نیکی به او شرمنده ساز و شرش را با بخشش به او دور گردان.

۳۰. هرکه از رأی و اندیشه دیگران استقبال کند مواضع خطا را خواهد شناخت.

۳۱. هرگاه از کاری واهمه داری خود را به میان آن درانداز، زیرا سختی پرهیز از آن، سخت تر از خود کاری است که از آن بیم داری.

۳۲. ابزار ریاست بردباری و پر حوصلگی است.

۳۳. با پاداش دادن به نیکوکار بدکار را از کار بدش بازدار.

۳۴. لجاجت اندیشه درست را از بین میبرد.

۳۵. طمع ورزی بردگی همیشگی است.

۳۶. دلها میل و هوایی و اقبال و ادباری دارند، پس به هنگام میل و اقبال آنها سراغشان روید و آنها را به کار گیرید ، زیرا دل را هرگاه به کاری نا خواسته وادارند کور شود و فهم و بصیرت خود را از دست بدهد.

۳۷. خود پسندی آدمی یکی از حسودان عقل اوست.

۳۸. در دگرگونی احوال است که گوهر مردان شناخته میشود.

۳۹. بهترین خصال زنان بدترین خصال مردان است و آنها عبارتند از: تکبر، ترس و بخل.زیرا هرگاه زن متکبر باشد کسی را به خود راه ندهد. و چون بخیل باشد از مال خود و شوهرش نگاهداری کند. و چون ترسو باشد از هر چه پیش پایش قرار گیرد می هراسد و به کارهایی که مصلحت او نیست اقدام نمیکند.

۴۰. کرم و جوانمردی بیش از خویشاوندی مهر می آورد.

۴۱. خدای سبحان را به گسستن عزم ها، و باز شدن گره اراده ها وشکستن تصمیم ها شناختم.

۴۲. خشم و تند خویی نوعی دیوانگی است، زیرا صاحبش پشیمان میشود، و اگر پشیمان نشد دیوانگی اش استوار است.

۴۳. وفاداری با بی وفایان، در نزد خدا بی وفایی است. وبی وفایی با بی وفایان در نزد خدا وفاداری است.

۴۴. تندرستی محصول کم حسدی است.

۴۵.حسد بردن دوست نشان خلل در دوستی است.

۴۶. از دستت نرفته است مالی که نابودی آن مایهُ پند و عبرتت شده است.

۴۷. میوه کوتاهی کردن پشیمانی است، و میوه دور اندیشی سلامتی است.

۴۸. هرکه خود را در موارد تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او بد گمان شده سرزنش کند.

۴۹. علم بهتر از مال است، علم تو را پاس می دارد و مال را تو پاس می داری. هزینه کردن از مال می کاهد و علم با هزینه کردن افزایش می یابد. و احسان مالی با از میان رفتن مال از میان می رود.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ الفبای شیعه، تاریخ انتشار 5 فروردین 89، کد مطلب: 20، www.alianvaliollah.blogfa.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین