سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۱۶۸۳
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
محیط غنی باعث شکوفایی استعدادهاي بچه ها می شود. محیط غنی یعنی امکانات لازم براي رشد و شکوفایی کودك. و امکانات در نظر ما یعنی آسایش نه رفاه. منظور از امکانات، تجملات نیست بلکه منظور فضاي غنی از لحاظ بازي و تجربه است. باز هم منظور محیط مملو از اسباب بازي و تجمل نیست بلکه محیط پر از بازي و تجربه.
شعار سال : نیازهاي معنوي علاوه بر این که نیاز انسان هستند، ویژگی هاي فطري براي زندگی اجتماعی نیز هستند. این ویژگی ها و مهارت ها باید در کودك پرورش یابد تا براي زندگی اجتماعی آماده شوند.
مربی و والدین قائم مقام پروردگار هستند. تربیت و پرورش، وظیفه ي والدین است. رب و پرورش ریشه ي نام هاي الهی هستند. در پرورش، استعدادهاي نهفته ي کودك باید شکوفا شوند. استعدادها باید تبدیل به مهارت شوند تا شکوفا شوند. براي این منظور باید محیط زندگی کودك غنی باشد.
محیط غنی باعث شکوفایی استعدادهاي بچه ها می شود. محیط غنی یعنی امکانات لازم براي رشد و شکوفایی کودك. و امکانات در نظر ما یعنی آسایش نه رفاه. منظور از امکانات، تجملات نیست بلکه منظور فضاي غنی از لحاظ بازي و تجربه است. باز هم منظور محیط مملو از اسباب بازي و تجمل نیست بلکه محیط پر از بازي و تجربه.
عامل دوم در محیط غنی، فضاي گرم معنوي و عاطفی است براي بزرگ شدن حجم زندگی. براي زندگی متعادل، گرماي معنوي و عاطفی لازم است. متأسفانه در بعضی از خانواده ها ارتباطات گرم نیست و درجه حرارت عاطفی کم است.  
چگونه محیط را غنی کنیم؟ واکنش نداشته باشید، کنش گر باشید. بچه ها گاهی بازي مخرب دارند و گاهی بازي سازنده. وارد بازي مخرب کودکان نشوید، شما بازي گردان باشید تا بچه ها وارد بازي شما شوند. بچه جیغ می زند و گریه می کند تا مادر را وارد بازي خود کند! بچه ها بازي گردان هاي بسیار قوي هستند حتی تا حدي که والدین دچار خشم شوند و یا گاهی همسران هم با هم به دعوا می افتند.
 خشونت بچه ها خشونت اختلالی است. از کلمه ي خشونت نترسید! خشونت اختلالی یعنی خشونتی که پشت آن احساس هاي ناخوشایند نهفته است. به محض این که این احساس ناخوشایند کودك درك شود او آرام خواهد شد. وقتی مادري در برابر کودکش مستأصل می شود، خشونت است. خشونت اختلالی با خشونت اعتدالی باید مهار شود.
 خشونت اعتدالی برپایه ي قانون و اقتدار است. در خشونت اعتدالی مادر احساس ضعف در برابر فرزندش و موقعیت پیش آمده ندارد، دچار حرص و جوش خوردن نمی شود و احساس بد هم ندارد.
 به دنبال نابغه پروري و برنامه ریزي براي آینده ي کودك نباشید. نگران آینده نباشید؛ ما باید براي فرزندانمان چشم انداز و راهبرد داشته باشیم نه این که برنامه ریزي کنیم که مثلاً حتماً باید دکتر شود و یا مهندس و غیره، و نگران باشیم چون ما صاحب فرزندان نیستیم بلکه فقط وظیفه ي مراقبت و نگهداري و پرورش آن ها را داریم.
 
کودك نابغه همین فرزندانی هستند که پیش شما حضور دارند. همه ي کودکانی که از ازل تا ابد به دنیا آمده اند و می آیند همه نابغه هستند. پس به دنبال ساختن کودك نابغه نباشید. کل ارتباط یا رفتار والدین با کودك به چهار بخش تقسیم می شود.
 رفتار برپایه ي مهر و محبت،
 رفتار برپایه ي کنترل،
 رفتار برپایه ي خشونت
 و رفتار برپایه ي آزادي.

تعادل بین این چهار حوزه بسیار مهم است و رفتار صرف فقط بر یک پایه و یک طرفه تبدیل به خشونت می شود، مثل رفتار صرفاً آزادي محور. انسان فطرتاً آزادي را دوست دارد و باید داشته باشد اما به خاطر وجود غریزه در انسان باید محدودیت وجود داشته باشد.
ما آزادي را دوست داریم اما به محدودیت نیاز داریم. از یک سالگی، آرام آرام باید محدودیت را به کودك نشان داد و به او «نه» گفته شود البته نه درست و صحیح و به جا. اولین رفتار که برپایه ي مهر و محبت و در محدوده ي کنترل نیز هست، « نوازش » است. والدین با نوازش کودك را کنترل می کنند. نوازش نیاز فطري و روحی کودك است. با نوازش غریزه ي کودك مهار و کنترل می شود.

شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال رفتار با کودک

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین