سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۷۵۴۶۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۰
طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1029 که به این کمیسیون به عنوان اصیل ارجاع شده بود، با حضور احدی از طراحان، مسؤولان ذیربط، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 5/6/1397 کمیسیون اجتماعی رد شد.

شعارسال: قانون استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 20 آذر 1397

پیشنهاد طرح جدید استفساریه جزء (6)‌ بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

این طرح در جلسه علنی شماره 263 روز سه‌شنبه مورخ 13/9/1397 به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی:(

با توجه به ابهام دستگاه‌های اجرایی در نحوه اجرای جزء (6) بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی، با عنایت به مفاد بند «ث» ماده مذکور و اینکه در قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران شهدا، جانبازان،‌ آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند، لذا تصریح فراز پایانی جزء «6» مستند مذکور در خصوص بهره‌مندی رزمندگان دارای حداقل (6) ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند مصادیق پیش‌گفته از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر ضرورت دارد.

طرح جدید استفساریه جزء (6)‌ بند (ث) ماده (88)‌ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

موضوع طرح:

آیا رزمندگان دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس نیز همانند شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند؟

پاسخ: بلی.

خبر مورخ 24 مهر 1397

رد طرح تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون اجتماعی

شماره 45564/50/د مورخ 5/6/1397

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1029 که به این کمیسیون به عنوان اصیل ارجاع شده بود، با حضور احدی از طراحان، مسؤولان ذیربط، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 5/6/1397 کمیسیون اجتماعی رد شد.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

ضمناً گزارش کمیسیون فرعی فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.

دلیل رد:

- با توجه به اینکه جزء (6) بند «ث» ماده (88) صرفاً شامل رزمندگان داوطلب می شود و تسری آن به رزمندگان غیرداوطلب تفسیر نبوده و قانونگذاری جدید محسوب می شود، لذا مغایر نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان در خصوص اصل هفتاد و سوم (73) قانون اساسی است و قابل طرح نیست.

سلمان خدادادی- رییس کمیسیون اجتماعی

رد طرح تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون اجتماعی

شماره 45928 مورخ 6/6/1397

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1029 که به این کمیسیون به عنوان فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 4/6/1397 با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و کلیات آن به دلیل زیر به تصویب نرسید و رد شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده (147) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

دلیل رد:

- مفاد طرح، اصلاح قانون است نه استفساریه.

غلامرضا تاجگردون- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

متن کامل طرح

این طرح در جلسه علنی شماره 229 مورخ 9/5/1397 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول می گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی:(

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بخش (16) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قوانین مرتبط دیگر در جهت خدمت به ایثارگران عزیز و تسهیل امور ایشان وضع گردیده است و ضروری است نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی در تفسیر و تبیین قانون به گونه ای عمل نمایند که در جهت تسهیل خدمت رسانی به ایشان باشد. ضروری تر از تفسیر و تبیین قوانین موجود به نفع این عزیزان، عمل به نص قوانین در خصوص ایشان می باشد. یکی از قوانینی که نیاز به تفسیر دارد، بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشد که در خصوص جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس و در جهت ارائه تسهیلات به ایشان وضع شده است.

اخیرا سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه ای به سازمان ها و ادارات خواستار توقف اجرای جزء (6) از این بند نسبت به رزمندگان شده است. این در حالی است که صدر بند «ث» ماده مزبور، صریحاً عبارت «رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند» را بیان کرده که علاوه بر شمول تسهیلات این بند نسبت به رزمندگان، نشانگر اراده قانونگذار بر عدم تقسیم رزمندگان به داوطلب و غیرداوطلب حتی در جزء (6) دارد. النهایه در خصوص بخش دوم از جزء (6) که مربوط به بهره مندی از حقوق اجتماعی است، با توجه به تصریح قانون این امتیاز ویژه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس می باشد. لکن بخش اول از جزء (6) که مربوط به بهره مندی از امتیازات مادی یک مقطع تحصیلی بالاتر است، مربوط به کلیه مصادیق مذکور در صدر بند «ث» از جمله رزمندگان اعم از داوطلب و غیرداوطلب می باشد.

لذا جهت رفع ابهام از قانون و کمک به مجریان محترم برای اجرای کامل قانون، طرح زیر تقدیم می شود:

استفساریه جزء (1) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سؤال 1: با توجه به مشمولین مذکور در صد بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/12/1395 آیا بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر موضوع جزء (6) این بند شامل کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس نیز می گردد؟

پاسخ: بلی. کلیه رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و غیرداوطلبانه در دفاع مقدس مشمول جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشند.

سؤال 2: آیا منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل داوطلبی نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است؟

پاسخ: بلی. منظور از حقوق و مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مواردی از قبیل نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا و استخدام در دستگاه های اجرایی است.


سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری شناسنامه قانون،تاریخ انتشار: 15 مرداد 97، کدخبر:4846 ،www.shenasname.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فرهنگی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
0
3
عجب!!!!!!!!!!!!!!
رزمنده با مدرک دکترای تخصصی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
سلام ، من رزمنده و دارای مدرک دکتری هستم اما مزایای این طرح شامل حالم نشد، کار گزینی اداره ام می گوید که در حکم کارگزینی شما طبقه ۱۶ قید شده و این آخرین طبقه است، ( قبلا نیز دو طبقه تشویقیم را حذف کردند) لطفا تدبیری بیاندیشید این قانون شامل کلیه رزمندگان بشود، این چه قانونی است که کسانی که مدرکشان بالاتر است بایداز آن بی بهره باشند. در ضمن قانوگذار وقتی قانونی را مصوب می کند باید تمام جوانب آن را در نظر بگیرد، نه اینکه قانون تصویب شده در مرحله عمل، عملا باعث تبعیض در میان ایثارگران شود!؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین