ویژگی های مدیران موفق و ناموفق؛

۷نشانه یک مدیر ضعیف کدامند؟

بیشتر مردم یک مدیر ضعیف را فردی مطیع یا ترسو می دانند. در حالی که آن ها ممکن است تا حدی شایسته باشند اما مدیران ضعیف گاهی گزافه گو، خودخواه، سلطه گر و دیکتاتور نیز هستند. حتی اگر در زمینه افزایش سود دهی نیز موفق عمل کنید، جذب مشتریان جدید یا توسعه محصولات و خدمات نوین، عدم گرایش مردم به سویتان، از شما یک رهبر ضعیف می سازد.
معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی

مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

مراسم معارفه حسن حداد پور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران بعدازظهر روز چهارشنبه برگزار شد.
نظرات و گلایه ها