پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
شوخی یا واقعیت؟
طبق اصل 147 قانون اساسی ، دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید . سوال این است که آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند از این اصل جهت توسعه و تقویت انجمن های علمی استفاده نماید؟
کد خبر: ۵۵۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات) :
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۱۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات) :
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۱۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات) :
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۰۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات) :
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۰۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات) ؛
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۰۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات):
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۰۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات)؛
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۱۰۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

بولتن شماره یک (قبل از دوره تبلیغات)؛
سلسله بولتن های تهیه شده توسط سایت شعار سال با رویکردی بی طرفانه و در عین حال در راستای حفظ سلامت انتخابات ، اقدام به بررسی همه جانبه انتخابات جاری (با تاکید بر دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ) به تفکیک استان ها ، خواهد نمود.
کد خبر: ۹۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

سایت های فعال خبری استان کرمان کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان همدان کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان مرکزی کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان قم کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان فارس کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان کهگیلویه و بویر احمد کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان اصفهان کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت فعال خبری استان لرستان کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان یزد کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۹۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

سایت های فعال خبری استان سمنان کدامند؟
در شرایط فعلی کشور، سایت های تحلیلی – خبری استان ها خوشبختانه توسعه خاصی پیدا نموده و با اطلاع رسانی ها و تحلیل های تخصصی ارایه داده، باعث تقویت بسترهای توسعه سیاسی در مناطق را فراهم می کنند.
کد خبر: ۸۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین