محجوب که چندین دوره سابقه نمایندگی مجلس و ریاست فراکسیون کارگری پارلمان را هم در کارنامه خود دارد، همواره در برهه‌های نزدیک انتخابات با استفاده از مشکلات معیشتی کارگران سعی در تداوم حضورش در بهارستان با رای آنها را داشته است.

محجوب اخیرا در یکی از جلسات انتخاباتی‌اش مشکل اصلی جامعه کارگری را کم بودن نماینده‌های آنها در مجلس دانسته است. این در حالی است که خودش سالها به اسم جامعه کارگری در بهارستان حضور داشته ولی همواره در قبال تکانه‌های شدید اقتصادی که معیشت کارگران را با چالش رو به رو کرده برخوردهای سیاسی داشته و هرگاه دولت همفکرش سرکار بوده سعی کرده است که سکوت کند.

طبق اسنادی ارائه شده محجوب علاوه برنمایندگی مجلس و دبیرکلی تشکل سیاسی و غیر صنفی خانه کارگر رئیس هیات مدیره خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، عضو هیات امنای موسسه غیر انتفاعی کار ( دانشکده علمی کاربردی خانه کارگر) و سهامدار موسسه دارالقرآن کریم خانه کارگر می‌باشد.

جالب اینجاست در حالیکه یکی از کار ویژه های تشکیل خبرگزاری کار (ایلنا) رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری است، اما طبق مشاهدات میدانی، این خبرگزاری رویکردی کاملا سیاسی و اصلاح طلبانه دارد و مطالبات کارگران تقریبا جایگاهی خاصی در این رسانه ندارد. همچنین مشخص نیست که خانه کارگر به عنوان یک تشکل سیاسی با چه مجوزی مشغول انجام فعالیت‌های اقتصادی (تعاونی امکان) است؟