پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۳۲۵۴
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
با اعضای هیات مدیره شورای انجمن علمی ایران در ادوار مختلف(1382-1397) را آشنا شوید(تاریخچه 15 ساله). با احتساب دوره هیات مدیره موقت، شورای انجمن های علمی ایران، تجربه ششمین دوره هیات مدیره خود را داشته است.

شعار سال :

با اعضای هیات مدیره شورای انجمن علمی ایران در ادوار مختلف(1382-1397) را آشنا شوید(تاریخچه 15 ساله). با احتساب دوره هیات مدیره موقت، شورای انجمن های علمی ایران، تجربه ششمین دوره هیات مدیره خود را داشته است.

اسامی اعضای هیأت مدیره موقت شورا (مجمع عمومی عادی 1382/04/11)

* دکتر جواد اژ‌ه‌ای، رئیس شورا؛ نماینده انجمن ایرانی روانشناسی

* دکتر محمد سعید سیف، نائب رئیس و دبیر؛ نماینده انجمن مهندسی دریایی ایران

* دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن انرژی خورشیدی ایران

* دکتر حسن کامران، عضو اصلی؛ نماینده انجمن جغرافیایی ایران

* دکتر حسام‌الدین ارفعی، عضو اصلی؛ نماینده انجمن فیزیک ایران

* دکتر مهدی بهزاد، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن ریاضی ایران

* دکتر علی آهون‌منش، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن بیماری‌شناسی گیاهی ایران

* دکتر نسرین مصفا، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن ایرانی مطالعات زنان

* دکتر علی اسلامی‌پناه، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن حقوق خصوصی ایران


اسامی اعضای هیأت مدیره شورا در دوره اول (صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1384/03/25)

* دکتر جواد اژ‌ه‌ای، رئیس شورا؛ نماینده انجمن ایرانی روانشناسی

* دکتر مهدی بهزاد، نائب رئیس؛ نماینده انجمن مهندسی دریایی ایران

* دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن انرژی خورشیدی ایران

* دکتر نسرین مصفا، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ایرانی مطالعات زنان

* دکتر علی اسلامی‌پناه، عضو اصلی؛ نماینده انجمن حقوق خصوصی ایران

* دکتر جلال‌الدین شایگان، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مهندسی شیمی ایران

* مهندس سید محمود کثیریها، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن خوردگی ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

* دکتر سعید علیشاهی، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن سرامیک ایران


اسامی اعضای هیأت مدیره شورا در دوره دوم (صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1387/03/29 و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1387/04/15)

*دکتر جواد اژ‌ه‌ای، رئیس شورا؛ نماینده انجمن روانشناسی ایران

* دکتر نسرین مصفا، نائب رئیس؛ نماینده انجمن ایرانی مطالعات زنان

* دکتر حسن عابدی جعفری، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران

* دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران

* دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان، عضو اصلی؛ نماینده انجمن انرژی خورشیدی ایران

* مهندس علی اکبر صابری ظفرقندی، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مهندسان مکانیک ایران

* مهندس حجت‌الله بابایی، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مهندسی شیمی ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

* دکتر زهرا حجازی‌زاده، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن جغرافیای ایران


اسامی اعضای هیأت مدیره شورا در دوره سوم(صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 19/09/1390 و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 30/09/1390)

* دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، رئیس شورا؛ نماینده انجمن نانوفناوری ایران

* مهندس سید ابوالفضل بهره‌دار، نائب رئیس؛ نماینده انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

* دکتر جواد محمد‌قلی‌نیا، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

* دکتر مجتبی شسمی‌پور، عضو اصلی؛ نماینده انجمن شیمی ایران

* مهندس علی اکبر صابری ظفرقندی، عضو اصلی؛ نماینده انجمن مهندسان مکانیک ایران

* دکتر محمد سعید سیف، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مهندسی دریایی ایران

* مهندس حجت‌اله بابایی، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مهندسی شیمی ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

* دکتر علی ذکاوتی، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران


اسامی اعضای هیأت مدیره شورا در دوره سوم (آگهی تصمیمات شورا و معرفی هیأت مدیره جدید، صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1392/01/18)

* مهندس سید ابوالفضل بهره‌دار، رئیس شورا؛ نماینده انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

* دکتر جواد محمد‌قلی‌نیا، نائب رئیس؛ نماینده انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

* مهندس حجت‌اله بابایی، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن مهندسی شیمی ایران

* مهندس علی اکبر صابری ظفرقندی، عضو هیأت مدیره؛ نماینده انجمن مهندسان مکانیک ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

* دکتر علی ذکاوتی، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران


اسامی اعضای هیأت مدیره شورا در دوره سوم (صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1392/05/12)

* مهندس سید ابوالفضل بهره‌دار، رئیس شورا؛ نماینده انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

* دکتر جواد محمد‌قلی‌نیا، نائب رئیس؛ نماینده انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران

* مهندس حجت‌اله بابایی، خزانه‌دار؛ نماینده انجمن مهندسی شیمی ایران

* مهندس علی اکبر صابری ظفرقندی، عضو هیأت مدیره؛ نماینده انجمن مهندسان مکانیک ایران

* دکتر مختار جلالی جواران، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ژنتیک ایران

* دکتر سید حبیب‌الله طباطبائیان، عضو علی‌البدل؛ نماینده انجمن مدیریت فناوری ایران

* دکتر بهرام جلوداری، عضو علی‌البدل؛ انجمن مهندسی صنایع ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

* دکتر علی ذکاوتی، بازرس علی‌البدل؛ نماینده انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ایران


اعضاء هیأت مدیره شورا در دوره چهارم (تجدید انتخابات هیأت مدیره، به‌واسطه‌ی تشکیک ایجاد شده در صحت انتخابات، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/11/28 و صورتجلسه هیأت مدیره 1393/12/04)

* دکتر مجید قاسمی، رئیس شورا؛ نماینده انجمن مدیریت ایران

* دکتر محمد همایون صدر، نائب رئیس؛ نماینده انجمن هوافضای ایران

* دکتر حشمت خلیفه سلطانی، خزانه دار؛ نماینده انجمن علوم مدیریت ایران و مدیریت رفتار سازمانی ایران

* دکتر محمد خدابخشی، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ایران

* مهندس حسین مهریان، عضو اصلی؛ نماینده انجمن مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران

* دکتر جواد محمد قلی نیا، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ترویج آموزش کشاورزی ایران

* دکتر مختار جلالی، عضو اصلی؛ نماینده انجمن ژنتیک ایران

* دکتر سید کمال طبائیان، عضو علی البدل؛ نماینده انجمن مدیریت فناوری ایران

* مهندس سید ابوالفضل بهره‌دار، عضو علی البدل؛ نماینده انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

* دکتر ناصر پرتوی، بازرس اصلی؛ نماینده انجمن حسابداری ایران

*دکتر علی ایرانمنش، بازرس علی البدل؛ نماینده انجمن ریاضی ایران


اعضاء هیأت مدیره شورا در دوره پنجم(1397/04/25)

* دکتر مجید قاسمی، رئیس شورا؛ نماینده انجمن مدیریت ایران، (60 رأی)، عضو اصلی

* دکتر محمد همایون صدر، نائب رئیس؛ نماینده انجمن هوافضای ایران‌ (42 رأی)، عضو اصلی

* مهندس حسین مهریان اصفهانی، خزانه دار؛ نماینده انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران‌ (39 رأی)، عضو اصلی

* دکتر بهزاد قره یاضی‌، نماینده انجمن‌های ایمنی زیستی و علوم زراعت و اصلاح نباتات (31 رأی)، عضو اصلی

* دکتر جلیل خاوندکار‌، نماینده اتحاديه انجمن‎هاي حوزه فناوري، نوآوري و تجاري‌سازي (26‌رأی)، عضو اصلی

* دکتر سید حسین سراج زاده، نماینده انجمن جامعه شناسی ایران (21 رأی)، عضو اصلی

* مهندس سید علیرضا شجاعی‌، نماینده انجمن مهندسی صنایع ایران (21 رأی)، عضو اصلی


* دکتر جعفر حبیبی‌، نماینده انجمن کامپیوتر ایران، (15رأی)، عضو علی البدل اول
* دکتر حشمت خلیفه سلطانی، نماینده انجمن‌های مدیریت رفتار سازمانی و علوم مدیریت ایران (15رأی)، عضو علی البدل دوم


*دکتر ناصر پرتوی، نماینده انجمن حسابداری ایران، (36 رأی)، بازرس اصلی
* دکتر جواد محمد قلی نیا، نماینده انجمن علمی تعاون ایران، (19 رأی)، بازرس علی البدل.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
اخبار مرتبط
برچسب ها: شعار سال ، تاریخچه شورا ، تاریخچه شورای انجمن های علمی ، آشنایی اعضای هیات مدیره شورا ، اسامی هیات مدیره شورای انجمن های علمی ، اسامی بازرسین شورا ، تاریخچه 15 ساله شورای انجمن های علمی ، هیات مدیره های ادوار شورا انجمن ها ، اسامی هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ، اسامی هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی ، ششمین هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ، ششمین هیات مدیره انجمن های علمی ، اخرین اخبار شورای انجمن های علمی ، مهمترین اخبار شورای انجمن های علمی ، چه خبر از شورای انجمن های علمی ، عملکرد شورای انجمن های علمی ، شورای انجمن های علمی کجاست ، شماره تماس شورای انجمن های علمی ، همه چیز درباره شورای انجمن های علمی ، وظایف شورای انجمن های علمی ، اساسنامه شورای انجمن های علمی ، هیات مدیره شورای انجمن های علمی ، هیئت مدیره شورای انجمن های علمی ، رابطه شورا انجمن های علمی با کمیسیون ، ارتباط شورای انجمن های علمی با کمیسیون ، تفاوت شورای انجمن های علمی با کمیسیون ، رضایت از شورای انجمن های علمی ، نقاط قوت و ضعف شورای انجمن های علمی ، برنامه راهبردی شورای انجمن علمی
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین