پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۸۳۲۰
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۹
کمیته های زیر مجموعه انجمن های علمی ، یکی از چند روش سازماندهی و اجرای فعالیت ها در هر انجمن می باشند.کمیته های تخصصی انجمن های علمی می توانند با شیوه های مختلف نظیر الزامات اساسنامه ای، الزامات مقرراتی بیرون(نظیر الزام یا پیشنهاد کمیسیون انجمن های علمی )، نوع مسئولیت ها و حوزه فعالیتی ، نیازمندی های خاص و مواردی همانند، تشکیل شده و تاسیس گردند. شرح وظایف پیشنهادی کمیته های تخصصی انجمن های علمی را در این گزارش مشاهده می کنید.

شعار سال : کمیته های زیر مجموعه انجمن های علمی ، یکی از چند روش سازماندهی و اجرای فعالیت ها در هر انجمن می باشند(اجرای ماموریت ها بصورت استفاده از توانمندی هیات مدیره، استفاده از دبیرخانه، استفاده از ظرفیت کمیته ها و کارگروه ها، برون سپاری، خرید خدمت و ...).کمیته های تخصصی انجمن های علمی می توانند با شیوه های مختلف نظیر الزامات اساسنامه ای، الزامات مقرراتی بیرون(نظیر الزام یا پیشنهاد کمیسیون انجمن های علمی )، نوع مسئولیت ها و حوزه فعالیتی ، نیازمندی های خاص و مواردی همانند، تشکیل شده و تاسیس گردند. لذا مشاهده می شود که تاسیس و فعالیت کمیته ها در انجمن های علمی، در غالب موارد تابع استاندارد خاص نبوده و امری بشدت وضعیتی می باشد.

اسامی کمیته های فعال در این زمینه نیز می تواند در انجمن های مختلف، اندکی با یکدیگر فرق داشته و یا بشکلی ترکیبی(ترکیب دو یا چند کمیته با یکدیگر)، نمود بیرونی داشته باشند. مشاهدات موجود نشان می دهند که،وضعیت ساختاری و عملکردی کمیته ها در غالب انجمن های دارای گرید C – B -D -E، چندان تثبیت نشده و از نوعی تغییر مستمر ماموریت ها و ضعف عملکرد در رنج است.یکی از دغدغه های چنین انجمن های علمی(خصوصا بعد از تغییر هیات مدیره قدیم و حضور هیات مدیره جدید)،باز تعریف کمیته های تخصصی است(بدلیل تمرکز فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در هیات مدیره، متاسفانه اختیارات لازم به این کمیته ها نیز داده نمی شود). بازنویسی شرح وظایف کمیته ها و انتخاب مسئولین کمیته ها، از اولین اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد که وقت زیادی از انجمن های علمی را نیز بخود اختصاص می دهد.

به منظور کاهش این آسیب، متن زیر اقدام به ارایه نمونه هایی از شرح وظایف کمیته های تخصصی کرده است. بخش زیادی از مصادیق وظیفه ای هر کمیته از شرح وظایف انجمن علمی تعاون و چند انجمن علمی فعال دیگر استخراج و نمونه برداری شده است.

* کمیته همکاری های بین المللی انجمن(ارتباطات منطقه ای و بین الملی) :

محوریت فعالیت کمیته همکاری های بین الملل(ارتباطات منطقه ای و بین المللی) می بایست شامل برقراری تعاملات در سطح فراملی(منطقه ای و بین المللی) ، استفاده از فرصت های قابل بهره برداری در سطوح منطقه ای و بین المللی ،آماده سازی اعضا برای ارتباط گیری فرامرزی و مواردی همانند باشد.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .

- دعوت از صاحبنظران بین المللی جهت سخنرانی علمی در ایران .
-  حضور در مجامع بین المللی .
-  بررسی فرایند راه اندازی مجله انجمن به زبان انگلیسی .
-  به روز نمودن بخش انگلیسی سایت انجمن .
-  تهیه بروشور انگلیسی انجمن .
-  مشارکت در کارگاه های آموزشی بین المللی موسسات و دانشگاه های کشور .
-  تعامل با سازمان ها و موسسات بین المللی دنیا .
-  آشنایی اعضا انجمن با  ساختار و کارکرد و خدمات سازمان های بین الملی مرتبط و شیوه های ارتباط فردی با آنها .
-  دنباله گیری عضویت متقابل انجمن در سازمان های مرتبط منطقه ای و بین الملی و ایجاد اتحادیه های همسو .
-  دنباله گیری وضعیت گرندها و دوره های آموزشی رایگان و بورس های اعطا شده یا قابل ارایه .
-   تبادل تجارب با سایر انجمن های علمی بشکل سالیانه.
- فراهم‌آوردن زمينه ايجاد روابط علمي و آموزشي و پژوهشي با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خارج ازکشور به منظور تبادل اطلاعات و تجربيات درزمینه آموزش و ارزشیابی رشته تعاون به ويژه با اساتید .
-  تعيين خط‌مشي همکاري متقابل با مجامع و مراکز آموزشي، پژوهشي، و علمی خارج از کشور به‌منظور دسترسي کشور به اطلاعات مورد نیاز درزمینه آموزش های نوین تعاون و فراهم نمودن امکانات جهت بازديد متقابل از مراکز علمي و پژوهشي يکديگر
-  نقطه تماس اتحاديه‌ها، اجلاس ها، مجامع و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فعال در این حوزه  (به عنوان نماينده)
- برنامه‌ريزي در زمينه برگزاری جلسات  مربوط به نمايشگاه ها و کنفرانس هاي خارجي در ارتباط با وظايف ذيربط، طبق مصوبات هیأت مدیره انجمن .
-  فراهم کردن عضویت انجمن در اتحادیه ها و شبکه های بین المللی و تنظیم تفاهمنامه همکاری با انجمن ها.
-  گسترش همکاری و تعامل فعال،سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام ، همراه با تحکیم استقلال کشور(بند شش سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری).
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته دانشجویی :

در کمیته دانشجویی تعامل همزمان دانشجو، دانشگاه ، سازمان های فرابخشی و انجمن های علمی مطرح است.

- تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- بازدید از مراکز تولیدی و پژوهشی کشور مرتبط با حوزه فعالیتی انجمن .
- تدوین چارچوب همکاری و شرایط عضویت حقوقی انجمنهای علمی دانشجویی گروه های تعاون دانشگاه های کشور در انجمن علمی تعاون ایران .
- حمایت مادی و معنوی از برگزاری همایش های علمی دانشجویی درچارچوب سیاست های انجمن علمی تعاون ایران .

-  حمایت معنوی از طرح های علمی ـ پژوهشی دانشجویی .
-  برنامه ریزی مستمر برای جذب و تشویق محققین جوان عضو انجمن به تالیف, تدوین وترجمه مقالات وکتابها.
- حمایت معنوی از طرح های کارآفرینی توسط دانشجویان عضو انجمن .
- تلاش در راستای معرفی بهتر انجمن به دانشجویان و ایجاد علاقه در آنها برای فعالیت در کمیته دانشجویی.
- ارایه خدمات مشاوره تحصیلی و حرفه ای مرتبط با بخش تعاون برای دانشجویان عضو کمیته .
- ارایه حمایت های مادی و معنوی مستقیم و غیر مستقیم به دانشجویان تخصیلات تکمیلی .
- همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
- سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .


* کمیته بودجه و اعتبارات :

این کمیته با طیفی از مسائل نظیر تامین منابع مالی، شیوه هزینه کرد، خودگردانی مالی، حسابداری و حسابرسی ، تقویت انضباط مالی و مواردی همانند ، بشکل توامان مواجه می باشد.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
-  انطباق برنامه های انجمن با بودجه های پیش بینی شده و اولویت یابی برنامه ها.
- پیشنهاد میزان حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی به هیأت مدیره برای تصویب نهائی،همچنین اقدامات اجرایی برای جمع آوری حق عضویت ها .
-  تدوین آئین نامه اجرائی هزینه نمودن برای مخارج انجمن (نظیر آئین نامه مالی).
-  گزارش ادواری از وضعیت مالی انجمن به هیأت مدیره با همکاری خزانه دار ، بازرس و حسابدار انجمن .
-  پیش بینی بودجه سالیانه و ارائه به هیأت مدیره برای طرح و تصویب در مجمع سالیانه .
- نظارت بر حسن استفاده از اعتبارات مالی انجمن با هماهنگی کمیته نظارت و بازرسی  و بازرس قانونی انجمن .
- امکان سنجی راه های حقوقی و اقتصادی برای استفاده بهینه از منابع موجود انجمن .
-بررسی و شناسایی نهادها، سازمانها و واحدهای مرتبط که امکان عضویت حقوقی در انجمن را دارند .
-  شناسایی روش های تامین مالی با مشارکت اعضای انجمن با حفظ حقوق و مالکیت معنوی اعضا .
- امکان سنجی درآمد زایی انجمن از طریق برگزاری گارگاه ها و دوره های آموزشی با هماهنگی کمیته های آموزشی،راهبردی و نظارت و ارزیابی.
-  بررسی و امکان سنجی درآمد زایی انجمن از طریق اجرای طرح های پژوهشی با هماهنگی کمیته های پژوهشی،راهبردی و نظارت و ارزیابی.
-  بررسی و پیشنهاد هر گونه راهکار ایجاد درآمد و جذب حامیان مالی برای انجمن .
-  معرفی اسپانسرهای مالی و عناوین تحقیقاتی برای پایان نامه های دانشجویی.
-  بودجه ریزی فعالیت های انجمن با رویکرد بودجه ریزی صفر.
-   تلاش در راستای جذب منابع (نقدی و غیرنقدی) از سرفصل ها و شیوه های مختلف برای انجمن .
-  ارایه راهکارهای لازم برای افزایش و تقویت انضباط مالی در انجمن.
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-    سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* نظارت و بازرسی :

یکی از حساس ترین کمیته های مطرح در یک انجمن علمی بوده و بدون فعالیت اصولی این کمیته،چرخه وظایف مدیریتی انجمن های علمی، با ناکارآمدی مواجه خواهد شد. تحقق اهداف این کمیته وابستگی بالایی به همکاری و هماهنگی با سایر کمیته های انجمن و همچنین، ارتباط موثر با بازرس قانونی انجمن دارد.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
-  شناسایی نقاط قوت و ضعف انجمن و تهیه گزارش های ارزشیابی و تجزیه و تحلیل آماری به منظور اصلاح؛ بهبود سیاست گذاری؛ برنامه ریزی و تصمیم گیری به هیات رییسه.
-  پیگیری وضعیت اجرای کلیه مصوبات؛ دستور جلسات و آیین نامه های داخلی هیات رییسه .
-  تنظیم پیش نویس تفاهم نامه ها و قرارداد های مصوب مابین انجمن و سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی و یا افراد حقیقی .
-  نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه ها؛ طرح ها؛فعالیت ها؛ قراردادها و تفاهم نامه های مصوب در انجمن و ارایه گزارش نهایی به هیات رییسه .
- ارایه گزارش حسب مورد به بازرس انجمن .
- ارزیابی توانمندی های اعضای مسئول در بخش های اجرایی و کمیته های تخصصی و پیشنهاد تمدید مسئولیت با انتصاب افراد جدید به هیات رییسه .
- دریافت و بررسی گزارش های فصلی و سالانه بخش های اجرایی؛ کمیته های تخصصی و شعب استان ها برای ارایه به هیات ریسه .
- تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات تخصصی و طبقه بندی شده مربوط به اعضا و نیز پروژه ها و طرح ها به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم گیری های هیات رییسه .
- ایجاد هماهنگی با دیگر بخش های اجرایی در زمینه تعیین زمان بندی اجرای طرح ها؛‌ اولویت بندی در تامین اعتبارات مالی و پرهیز از تداخل برنامه ها با یک دیگر .
- بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و اعتباری طرح های مصوب انجمن .
-  تعیین ضوابط و معیارهای ارزشیابی در انجمن به منظور سنجش کمی و کیفی پیشرفت ها با رکورد حاصله در اجرای مصوبه ها و پی بردن به علل و عوامل آن .

-  بررسی و تحلیل برنامه کار سالیانه بخش های اجرایی؛ کمیته های تخصصی و شعب استان های انجمن با توجه به اهداف و نیز ایجاد هماهنگی بین اولویت های مصوب هر سال با میزان اعتبارات مالی انجمن .
- ارایه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری برنامه‌های استراتژیک و سالیانه انجمن .
-  بررسی هدف‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه انجمن و نظارت بر انجام و تحقق آنها .
-  تهیه و تنطیم گزارش‌های عملکرد انجمن با همکاری سایر کمیته‌ها و ارائه آن‌ها به مجامع و سازمان‌های مربوط .
-  تهیه مدل‌های مناسب برای ارزیابی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای در موضوع فعالیت انجمن.
- تدوین و ارائه پروژه‌های بهبود بر اساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی .
-  تنظیم فعالیت‌های انجمن بر مبنای معیارهای مصوب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت عتف.
-  بررسی و انطباق برنامه ها و میزان پیشرفت انها با استانداردها و انتظارات انجمن .
-  انطباق برنامه های انجمن با بودجه های پیش بینی شده و اولویت یابی برنامه ها.
- شناسایی مشکلات و چالش های مطرح در اجرای طرح ها و برنامه های انجمن.
- مذاکره با اعضای هیات مدیره ،مسئولین و اعضای کمیته های تخصصی و واخواهی در خصوص علل عقب ماندگی احتمالی برنامه ها .
- ارایه پیشنهادات لازم به هیات مدیره برای توسعه و تقویت روندهای اجرایی برنامه ها.
- همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته روابط عمومی ، اطلاع رسانی و پذیرش:

کمیته روابط عمومی ، اطلاع رسانی و پذیرش ، علی الظاهر، یکی از کمیته های متداول انجمن های علمی را تشکیل می دهد،اما غالب انجمن های علمی ، در اجرای کارآمد وظایف این کمیته ، دچار مشکل هستند. 

-  برقراری ارتباط متقابل با سازمانها و نهادهای مرتبط با وظایف انجمن تعاون .
-  رایزنی برای انعقاد تفاهم نامه با نهادها و سازمانهای مرتبط و نظارت بر اجرای آن .
- برگزاری هر سالۀ مجمع عمومی با نظارت ، برنامه ریزی و جهت دهی کمیته نظارت و ارزیابی .
- برگزاري نمايشگاه هاي جانبي کنفرانس ها و همايش ها و يا به صورت مستقل .
- برقراري ارتباط با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی، ستادها، دفاتر و مراکز مرتبط .
- شناسايي افراد و شرکت هاي تعاونی فعال و برقراری ارتباط با آن ها .
-  اخذ اطلاعات از کليه کميته ها و سازماندهي آن ها .
- تهيه بانک اطلاعاتي از کليه افراد حقيقي و حقوقي و شرکت ها و سازمان هاي فعال در حوزه تعاون و به روزرسانی مستمر آن و ارائه به دبیرخانه جهت نگهداری در بانک های اطلاعاتی انجمن
-   تلاش و اقدام برای معرفی موثر انجمن به سایر متخصصان و علاقمندان بخش تعاون و دعوت از آنان برای عضویت در انجمن.
-  برنامه ریزی و اقدام برای حضور در مناسبت ها و رویدادها.
-  حضور فعال در فضاهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی .
- حفظ ارتباط با اعضا و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب اخبار انجمن .
- اقدام جهت تعامل موثر با رسانه ها با توجه به دستورات هیات مدیره .
- تنظیم مناسبات درون سازمانی (مدیریت امور دبیرخانه، مدیریت کارگزینی، مدیریت پرونده و امور اعضاء و امور حسابداری)
-  برگزاری و مستند سازی کنفرانس ها  و برگزاری مراسمات به عنوان مثال تقدیر از استادان برجسته
-  فعالیت مشترک با کمیته های آموزش و کمیته پژوهش
-  توسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در کمیته ها و شبکه سازی اعضاء   
-  ارتباط با سازمانها و مجموعه های حقوقی، خصوصاً سایر انجمن های علمی ، اتحادیه ها ، شورای انجمن های علمی و کمیسیون انجمن های علمی .
-  انجام اقدامات مربوط به تبلیغات و نگهداری سایت .
-  تهیه بروشور، معرفی انجمن به محیط های بیرونی .
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره.

* کمیته آمار و اطلاعات:

از جمله کمیته های مغفول مانده در غالب انجمن های علمی، کمیته آمار و اطلاعات است. اجرای درست و کامل وظایف این کمیته، باعث توسعه توانمندی راهبردی در انجمن های علمی می شود.

- تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
-هم اندیشی در خصوص  بانک های اطلاعاتی و شاخص های مورد نیاز انجمن
-برنامه ریزی و اقدام در خصوص راه اندازی بانک های اطلاعاتی مورد نیاز انجمن(اعضا ، برنامه ها، حوزه  تخصصی،آموزشی،پژوهشی ،آموزشگران، متخصصان و غیره).
-طراحی و تهیه سیستم‌های آماری مورد نیاز حوزه‌های مختلف انجمن متناسب با نیازهای هيئت مديره.
- ایجاد بانک اطلاعاتی در سايت انجمن.
- جمع آوری داده ها و ساماندهی انها در قالب بانک های اطلاعاتی انجمن.
- جمع آوری و ساماندهی بانک های اطلاعاتی بخش تعاون .
- همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته انتشارات :

با افزایش اهمیت مباحث اطلاع رسانی و ضرورت تقویت بحث مدیریت دانش و مستندسازی اطلاعات و اسناد، توجه به کارکردهای کمیته انتشارات ، افزایش یافته و از ماموریت های محول شده در حوزه چاپ کتاب و مجله، به سمت مباحث داوری و رتبه بندی، برگزاری رویدادهای خاص ، فعالیت در فضای مجازی و ...،گرایش پیدا کرده است. 

- تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- فعالیت و برنامه ریزی برای انتشار خبرنامه ها،گاهنامه ها و سایر لایف لت های تخصصی(چند برگی ها) انجمن.
- بررسی، تصویب  ،پذیرش یا عدم پذیرش آثار .
-  پیشنهاد تالیف یا ترجمه کتب درارتباط با بخش وموضوعات تعاون به متخصصان ذیربط، پس از تایید هیات مدیره انجمن.
- تعیین داوران برای بررسی آثار ارائه شده .
-  تعیین ویراستارهای ادبی و علمی برای آثار پذیرفته شده .
-  پیگیری عقد قرارداد بین انجمن و صاحب اثر پذیرفته شده .
- تعیین چاپخانه مناسب و پیگیری عقد قرارداد بین انجمن و چاپخانه برای چاپ آثار پذیرفته شده .
- فعالیت و برنامه ریزی برای انتشار مستقل و یا مشارکتی مجلات علمی و ترویجی.
-  فعالیت و برنامه ریزی برای انتشار مستقل یا مشارکتی مجلات علمی-پژوهشی.
-  انتشار سالانه یا چند ساله کتاب انجمن كه معرفی کنندۀ انجمن، ساختارهای داخلی آن، محورهای فعالیت و دستاوردهای حاصل از فعالیت های مختلف آن  باشد .
- حمایت از نویسندگان کتب مختلف در زمینه های مورد فعاليت انجمن .
- تعيين داوران، برّرسي نظرات آنان و تاييد نهايي كتب و گزارشاتي كه توسط انجمن انتشار مي يابد .
-  انجام اموري كه در اساسنامه هر نشريه از طرف مدير مسئول بر عهده كميته انتشارات قرار مي گيرد .
-  گردآوریِ آمار و بانک اطلاعاتیِ مربوط به نشریات داخلی و خارجی موجود در این حوزه و به  روزرسانی مستمر آن و ارائه به دبیرخانه جهت نگهداری در بانک های اطلاعاتی انجمن .
- فعالیت و برنامه ریزی برای چاپ کتاب، مجموعه مقالات و سایر ملزومات مورد نیاز انجمن.
- معرفی مراکز حمایت از چاپ کتاب اعضا، دانشجویی و علمی و فراخوان برای اعضا .
-  تشویق مولفین و مترجمین کتاب های انتشار یافته در موضوع فعالیت های انجمن .
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته آموزش :

وظایف این کمیته در طیفی از برگزاری دوره های آموزشی غیر رسمی گرفته تا اقدامات موثر بر توسعه و اثربخشی آموزش های ارایه شده در حوزه فعالیتی انجمن یا رشته تخصصی خاص (در قالب دوره های آموزش رسمی و دانشگاهی) را شامل می شود.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی رسمی و غیر رسمی مرتبط با بخش تعاون برای اعضا و سایر متقاضیان( بشکل مستقیم یا نیابتی).
-  طراحی و بهینه سازی سامانه های آموزشی فعال در بخش تعاون .
- ارائه تقویم آموزشی شش ماهه انجمن .
- بازاریابی، برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های آموزشی در همراهی با سازمان‌های همکار .
- انعقاد قراردادهای همکاری و ایجاد مشارکت‌های آموزشی در زمینه تعاون .
-  برگزاری دوره‌های پودمانی منتج به صدور گواهینامه‌ یا امثالهم .
-  ایجاد سیستم‌های مدیریت کیفیت در آموزش و مدیریت دانش در انجمن .
- شناسایی صاحب نظران و متخصّصان در زمینه تعاون در سطح ملّی و بین‌المللی و دعوت از آنان برای همکاری‌های آموزشی .
-  ایجاد نشست‌های تبادل دانش برای ذی‌نفعان .
- برگزاري آموزش‌هاي خاصّ مورد درخواست ذی‌نفعان .

-  فراهم‌آوری فضای آموزشی / تجهیزات کمک آموزشی .
- همکاری با دستگاه های اجرایی برای برگزاری دوره های اموزشی مرتبط با بخش تعاون .
-  نظارت و ارزیابی دوره های آموزشی برگزار شده توسط افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش تعاون.
-  شناسایی توانمندیهای علمی و اجرایی مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه آموزش بخش تعاون جهت همکاری مشترک.
-  کمک به بهبود کمی و کیفی آموزش بخش تعاون در دانشگاه ها و مراکز آموزشی .
-  پیگیری مستمر تحولات جهانی در آموزش تعاون .
- شناسایی چالش‌های آموزش تعاون کشور .
- مستندسازی تجربیات موفق آموزش تعاون .
- ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه‌های آموزش تعاون.
-  بستر سازی برای گسترش پژوهش در آموزش تعاون .
-  پیشنهاد روش هایی برای ارتقاء و استانداردسازی روش های تدریس و یادگیری .
-    ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای در راستای اهداف انجمن .
-  طراحی، تدوین و اجرای دوره‏های بازآموزی .
-   ارائه پیشنهادهای تخصصی در مورد سرفصل دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مرتبط به مسؤولین و مراجع ذیربط .
-  ارائه پیشنهادهای تخصصی و مشورتی در مورد گسترش رشته و گرایشات دوره‏های مختلف به ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری .
-  ارائه پیشنهادهای تخصصی در مورد نحوه آموزش دروس تعاون .
- تلاش در جهت مشارکت در طراحی و تدوین سرفصل دروس رشته های مرتبط در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری .
-  ارائه پیشنهاد در مورد منابع درسی و آموزشی .
-  تهیه گواهی نامه علمی برای دوره‏ های آموزشی .
- تلاش در جهت تعیین جایگاهی رسمی برای فعالیت های آموزشی( امتیاز بازآموزی) .
- همکاری با سایر کمیته‏ های دیگر انجمن در جهت ارتقاء سیاست ها و اهداف مصوب انجمن .
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

*کمیته پژوهش :

وظایف این کمیته از انجام پژوهش گرفته تا رصد جریانات کلان فعالیت های پژوهشی مرتبط با یک حوزه فعالیتی یا رشته تخصصی خاص را در بر می گیرد.

- تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- فرهنگ سازی و ارتقای علوم و فناوری در حوزه آموزش و پژوهش تعاون .
-  تلاش برای تقویت رویکرد بین رشته ای از طریق گسترش روابط و همکاری های انجمن با دیگر انجمن های علمی.
- نیازسنجی و زمینه یابی موضوعات پژوهشی مورد نیاز برای ارتقا بخش تعاون .
-  شرکت در فراخوان های پژوهشی مرتبط با بخش تعاون.
-  مذاکره منجر به انعقاد قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی متقاضی .
-  فعالیت در راستای تولید دیکشنیری، واژه نامه ها ، لکزیکون و تزاروس .
-  فعالیت در راستای تولید بانک های اطلاعاتی تخصصی.
-  پیگیری بحث بنیاد ملی نخبگان و تبیین چگونگی عضویت اعضا انجمن در آن.

-   فعالیت در راستای تهیه و تولید چکیده نامه های پژوهشی .
-  همکاری با فرهنگستان علوم و سایر نهادهای پژوهشی هم سطح و بالادستی.
-  هماهنگی با نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی جهت حمایت مالی از پرژوه‏های تحقیقاتی در زمینه تعاون.
-    انجام پژوهش ها و تحقیقات بخش تعاون بشکل مشارکتی.
-  کمک به بهبود کمی و کیفی پژوهش های بخش تعاون در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی.
-   پشتیبانی علمی و محتوایی برای انتشار نشریات تخصصی علمی پژوهشی .
- برنامه ریزی و اجرای برپایی و شرکت در جشنواره های پژوهشی (نظیر هفته پژوهش،طرح تحقیقاتی برتر، محقق برتر، پایان نامه برتر و ...).
-  رصد وضعیت فعالیت‌های پژوهشی داخلی و خارجی در حوزۀ تعاون .
-   نقد ، بررسی و آسیب شناسی فعالیت‌های پژوهشی در حوزۀ تعاون .
-  تلاش برای ارتقاء وضعیت کیفی پژوهش های حوزۀ تعاون .
-  شناسائی و معرفی اولویت‌های پژوهشی در حوزه تعاون و دیگر حوزه‌های مرتبط.
-  فراهم کردن زمینه انجام پژوهش‌های مؤثر در حوزۀ تعاون .
- فراهم کردن زمینه معرفی یافته‌های مرتبط با پژوهش‌های حوزۀ تعاون به جامعه .
- شناسائی هسته‌های پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط به منظور برنامه‌ریزی و اجرای پژوهش‌های گروهی .
-    رصد هدفمند وضعیت کیفی پایان‌نامه‌های حوزۀ تعاون .
-  تدوین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز در حوزۀ پژوهش تعاون .
-  طراحی ساز و کارهای مناسب برای معرفی و تعامل هر چه بهتر پژوهشگران و متخصصان حوزه تعاون .
-    تلاش برای برقراری پیوندهای مناسب با سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور به منظور معرفی دستاوردهای پژوهشی مربوط به حوزه تعاون .
-  برنامه ریزی در راستای ارزیابی و تشویق فعالیت های پژوهشی در موضوع فعالیت های انجمن .
- برنامه ریزی در راستای اهدای جوایز به مقالات چاپ شده علمی داخلی و خارجی  .
-  برنامه ریزی مستقیم یا با واسطه جهت حمایت و هدایت پایان نامه های تحصیلی(با تاکید بر تحصیلات تکمیلی).
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته گروه های تخصصی و پیگیری طرح های خاص :

منظور از گروه های تخصصی، راه اندازی زیر بخش هایی در ذیل این کمیته می باشد، به گونه ای که بتوان به کمک چنین ساختارهایی به مسائل ویژه زیر بخش ها ورود پیدا نموده و اقدام به مداخله گری علمی موثر نمود.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
-  پیگیری طرح های خاص با دستور مستقیم هیات مدیره با رویکرد سازمان چابک و با تاکید بر ساختار ماتریسی.
- پیگیری و انجام اقدامات مورد نیاز انجمن بشکل ضربتی و فوری .
- فعالیت هدفمند تیمی در زیر موضوعات اولویت دار حوزه فعالیتی انجمن.
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته جذب اعضا و شعب استانی:

در بسیاری از انجمن ها، این کمیته در ذیل کمیته روابط عمومی قرار دارد. اما بدلیل اهمیت یابی تدریجی راه اندازی شعب استانی، توجه خاص به این کمیته و فعالیت مستقل ان شده است.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- برنامه ریزی و  اقدام برای راه اندازی شعب استانی انجمن.
-  برنامه ریزی و اقدام برای تقویت حضور اعضا در شعب استانی.
-برنامه ریزی و اقدام برای فراهم سازی بسترهای ضروری اجرای غیر متمرکز انتخابات هیات مدیره.
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .


* طرح و برنامه ریزی استراتژیک(راهبردی):

کم توجهی به فعالیت هدفمند و کارآمد این کمیته ، می تواند انجمن های علمی را دچار روزمرگی نموده و از توانمندی ها و اثرگذاری های آنها بشدت بکاهد. 

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
-  طراحی و تدوین برنامه و سیاست های کوتاه،میان و بلند مدت لازم برای فعالیت انجمن.
- پایش چگونگی پیشرفت برنامه های توسعه کشور و بخش تعاون و ارائه تحلیل های دوره ای منظم به هیأت مدیره .
- تحلیل مداوم چالش های پیش روی بخش تعاون و ارائه راهکارهای مناسب برای مشارکت فعالانه انجمن در حل مسائل مبتلا به بخش .
-  پایش قوانین مطرح و اثرگذار بخش تعاون در مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر و مشارکت فعال در تدوین قوانین(سیاستگذاری).
-  تدوین برنامه های راهبردی انجمن .
-  ارایه پیشنهادات اصلاحی برای تقویت ساختار و تشکیلات انجمن.
- ارایه پیشنهادات راهبردی در خصوص تقویت شیوه فعالیت تیمی و گروهی . 
-  برنامه ریزی و سناریو سازی برای افزایش بهره وری،کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای منجر به خوداتکایی مالی انجمن.
-    نقد و بررسی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجمن با همکاری کمیته‌های تخصصی .
-  فعالیت در حوزه  و مباحث سیاستگذاری بخش تعاون بعنوان واسط بین پژوهش و قانونگذاری.
-  هم جهت سازی راهبردی های تخصصی تدوین شده در کمیته های مختلف انجمن با راهبردهای کلان فعالیتی انجمن.
-  آینده پژوهی ، سناریو سازی و تبیین نقشه راه فعالیت انجمن برای افق 1404 .
-  نقد و بررسی سیاست ها و راهبردهای فعالیتی بخش تعاون همراه با ارایه پیشنهادات اصلاحی و توسعه ای .
-    ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی،تحقیقات و فناوری با سایر بخش ها(بند پنج سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری).
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
- سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

* کمیته همایش ها و گردهمایی های علمی :

موفقیت این کمیته تا حد زیادی وابسته به نوع و میزان همکاریهای صورت گرفته با سایر کمیته ها است.

-  تدوین آئین نامه های داخلی کمیته .
- تدوین برنامه همایش دوسالانه و انجام هماهنگی های لازم با مؤسسه برگزار کننده.
- تعیین موضوعات همایش ها و سمینارها با هماهنگی کمیته های راهبردی ، نظارت و ارزیابی و پژوهشی.
-  برنامه ریزی هماهنگی برای برگزاری سمینارهای ماهیانه در گروه های دانشگاهی تعاون کشور.
- مهیاسازی مقدمات لازم برای برگزاری کارگاه های آموزشی با توجه به برنامه های کمیته آموزش.
- پیشنهاد موضوعات سخنرانی و سخنران برای سمینارهای ماهانه مورد نیاز .
- نیازسنجی برگزاری نشست های علمی مشترک حسب مورد با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی .
- برنامه ریزی برای نشست های علمی و هماهنگی برای برگزاری آن ها .
- تدوین فرم های ارزیابی برای سمینار ها و همایش ها و تحلیل فرم های تکمیل شده برای هیأت مدیره انجمن .
-  مشخص نمودن حامیان همایش‌های انجمن و پیشنهاد آن به کمیته بودجه و اعتبارات برای عملیاتی نمودن دریافت حمایت ها .
- برگزاري کنفرانس بین المللی ساليانه و دو ساله داخلی و خارجی .
- برگزاري همايش هاي فصلي .
- برگزاري کارگاه هاي جانبي کنفرانس ها و همايش ها .
- برگزاري گردهمايي هاي موردي بر حسب ضرورت موجود .
-  گردآوریِ آمار و بانک اطلاعاتیِ مربوط به کنفرانس ها و همایش ها در سطح جهان و به روزرسانی مستمر آن و ارائه به دبیرخانه جهت نگهداری در بانک های اطلاعاتی انجمن .
-  برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری هرگونه نشست تخصصی در سطوح سه گانه محلی و منطقه ای، ملی و بین المللی .
- ارتباط با سایر کمیته های تخصصی جهت برگزاری قویتر هرگونه همایش، نشست و گردهمایی های علمی و تخصصی.
-  همکاری با دیگر کمیته‌های انجمن .
-  سایر موارد حسب دستور هیات مدیره .

اختصاصی سایت شعار سال

با تشکر ویژه از همکاری های مبذول شده توسط شورای انجمن های علمی ، انجمن علمی تعاون ایران و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی

اخبار مرتبط
برچسب ها: انجمن های علمی ، کمیته انجمن های علمی ، کمیته تخصصی انجمن های علمی ، وظایف کمیته های انجمن های علمی ، کمیته های انجمن های علمی ، کمیته های تخصصی انجمن های علمی ، زیر مجموعه های انجمن های علمی ، زیر مجموعه انجمن علمی ، کمیته های زیر مجموعه انجمن ، فعالیت های کمیته های انجمن های علمی ، کمیته های فعال انجمن های علمی ، اسامی کمیته های انجمن های علمی ، فعالیت کمیته انجمن علمی ، عملکرد کمیته انجمن های علمی ، عملکرد کمیته های انجمن های علمی ، کمیته همکاری های بین المللی انجمن ، کمیته همکاری های بین المللی انجمن های علمی ، کمیته همکاری های بین المللی انجمن علمی ، کمیته های دانشجویی ، سازمان های فرابخشی و انجمن های علمی ، کمیته بودجه و اعتبارات انجمن های علمی ، کمیته اطلاعات و آمار ، کمیته بودجه و اعتبارات ، کمیته انتشارات ، کمیته پژوهش ، کمیته گروه های تخصصی و پیگیری طرح های خاص ، کمیته جذب اعضا و شعب استانی ، کمیته همایش ها و گردهمایی های علمی ، کمیته آموزش ، کمیته آموزش و تحقیقات ، ضرورت تاسیس کمیته های تخصصی ، وظایف کمیته های تخصصی انجمن ، شرح وظایف کمیته های تخصصی ، نمونه وظایف کمیته های تخصصی ، ارزیابی عملکرد کمیته های انجمن
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین