پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۴۹۴۴
تاریخ انتشار : ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۳
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ملت ایران پس از سال ها مبارزه و تحمل ظلم و بیداد رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی را به ثمر رساند و به رهبری امام خمینی(ره) خود را از زیر بار استبداد محمدرضا پهلوی رهانید.

شعار سال: در آستانه ی ۲۶دی ماه سالروز فرار شاه معدوم از ایران است به جنایت و نتایج خفت بار انقلاب سفید شاه در نگاه امام خمینی (ره)اشاره می کنیم.

در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ملت ایران پس از سال ها مبارزه و تحمل ظلم و بیداد رژیم پهلوی، انقلاب اسلامی را به ثمر رساند و به رهبری امام خمینی(ره) خود را از زیر بار استبداد محمدرضا پهلوی رهانید.

تا پیروزی انقلاب اسلامی محمدرضا شاه و مزدوران رژیم پهلوی با کشتار و ارعاب مردم و زندانی کردن و شکنجه و تبعید مبارزین تلاش کردند آتش انقلاب را خاموش کنند ولی در بهمن ۵۷ خون های ریخته شده به ثمر رسید و مبارزین ثمره تحمل سال ها رنج و سختی را چشیدند. در آستانه ۲۶دیماه سالروز فرار شاه معدوم به بخشی از خیانت‌های رژیم پهلوی به ملت ایران اشاره می کنیم.

نتايج خفت بار انقلاب سفيد شاه

اين انقلاب ننگين و خونين به اصطلاح سفيد كه در يك روز با تانك و مسلسل پانزده هزار مسلمان را آن طور كه معروف است از پای درآورد، روزگار ملت را سياهتر ساخت، زندگی دهقانان و زارعين اسير را بيشتر تباه كرد،‌ اكنون در بسياري از شهرستان ها و اكثر روستاها درمانگاه، دكتر و دارو وجود ندارد، از مدرسه، حمام و آب آشاميدنی سالم خبری نيست و به حسب اعتراف بعضی از مطبوعات در بعضی از دهات كودكان معصوم را از گرسنگی به چرا می برند.

شاه كه در آغاز طرح به اصطلاح "انقلاب سفيد” به دهقانان نويد می داد كه در سايه اصلاحات ارضی، غله مورد نياز كشور در داخل تامين می شود، اكنون به جای خجلت زدگی افتخار می كند كه دو ميليون و نيم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد كرده است. در صورتی كه مطلعين می دانند كه يك استان ايران مثل خراسان قدرت تهيه گندم برای تمام كشور را داشت و اين قدرت را "انقلاب سفيد شاه” سلب كرد.

اين شخص باز از انقلاب سفيد دم می زند، انقلابي كه موجب سيه بختي ملت شده و می باشد، انقلابی كه جز فلج كردن قوای فعاله ملت اثری نداشت، انقلابي كه پس از ده سال خود "شاه” هم قلابی بودن آن را فاش كرد، انقلابی كه مي‌خواهد فرهنگ استعماری را تا دورترين قرا و قصبات كشانده و جوانان كشور را آلوده كند، بايد مخالف اين به اصطلاح "انقلاب” به شكنجه گاه برود و از حقوق اجتماعی محروم شود، علمای اسلام و محصلين و رجال دين و طبقه دانشگاهی كه با اين نظام پوسيده و دستگاه ظلم و جور و با اين انقلاب رسوا مخالفند يا بي‌وطن! هستند و بايد به شكنجه گاه بروند و يا از حقوق اجتماعی محروم می باشند.

طبقات بازرگان، زارع و كارگر كه در اين ده سال جز وعده‌های پوچ نديده‌اند و از اين پس باز وعده بيشتری می شوند و با اين انقلاب سياه لعنتی مخالفند به همان سرنوشت دچار خواهند شد.

هدف شاه از انقلاب ادعائيش وابسته كردن هر چه بيشتر كشور به آمريكا بود و در زمينه اصلاحات ارضی، آمار واردات ساليانه مواد غذايی، اين مطلب را به خوبی نشان می دهد و در روستاها نيز فقر دهقانان به حدی رسيد كه دسته دسته به طرف شهرها هجوم بردند تا با زندگی در زاغه‌های اطراف شهر و دستمزد ناچيز كارخانه‌ها سد جوع كنند.

شاه برای ملت ايران دست به اصلاحات ارضی نزده است بلكه طراح اصلاحات ارضی يعنی آمريكا و ساير دول استعماری اقدام به اصلاحات كرده است. زيرا نتيجه اصلاحات ارضی شاه اين شده است كه امروز در حدود نود درصد مواد غذايی ايران از خارج به خصوص از آمريكا تامين می شود و نتايج خانمانسوز اصلاحات شاه به همين جا تمام نمی شود.

مزدوران شاه گفته‌اند كه علمای مذهبی به دليل اينكه اصلاحات اراضي زمين های آنان را از دستشان بيرون برده، عليه شاه قيام كرده‌اند. كدام زمين ها؟ كدام يك از علماي دينی از مالكين ايرانی بوده‌اند؟ زندگی علمای دينی كه با سادگی در حد مردم معمولی است، آيا نياز به زمينداری دارد؟ تمام دروغ های شاه و حاميانش برای ملت ايران روشن شده است.

ابعاد خيانت شاه در زمينه مسائل اقتصادی به اين مسائل تمام نمی شود، شاه از آزادی زنان صحبت می كند، آزادی كدام زن؟! در ايران زنان با شخصيت كه خواستار حقوق انسانی خود هستند و اكثريت زنان ايرانی را تشكيل می دهند، امروز همه عليه شاه‌اند و سرنگوني او را خواستارند و همه آنان امروز می دانند كه آزادی زن در منطق شاه يعنی به انحطاط كشانيدن زن از مقام انساني او و در حد يك وسيله با او رفتار كردن. آزادی زن در منطق شاه يعنی پر كردن زندان ها از زنان ايراني كه حاضر نيستند به پستی های اخلاقی شاهانه تن بدهند.

نقش آمريكا در انقلاب سفيد شاه

زراعت را چنان به هم زدند، اين اصلاحات ارضی را كه آقا گفتند و آن قدر طمطراق كردند، اصلاحات ارضی به امر دولت آمريكا بود برای اينكه بازار درست كنند كه چيزهاي آنها فروش برود، يعني زراعت ما به هم بخورد، ما محتاج بشويم. الان هم كه می بينيد كه هر چی می خواهيم از خارج بايد بيايد، زراعت ما اين جور شد، زراعت ما را آن جور كردند.

شما همان بوديد كه در حكومت شما اين قضيه پيدا شد و آمريكا به ما تحميل كرد و من همان بودم كه به شما پيغام دادم كه آقا نكنيد اين كار را، اين زراعت ما را به زمين می زند. خدا مي‌داند به فرستاده ايشان گفتم كه نكنيد اين كار را، شما ملتفت هستيد خودتان داراي ملك هستيد ملتفت هستيد كه نمی توانند اينها اداره بكنند، به زمين خواهد خورد اين زراعت مملكت. تو بودی كه زراعت مملكت را به زمين زدی برای خاطر آمريكا، حالا شما می خواهيد اصلاح بكنيد كه مبادا يك وقتی تسلط بر ما پيدا كنند؟!

آمريكا با كودتاي نظامي، مجددا شاه را بر ايران تحميل كرد و به نام مدرنيزه كردن مملكت، انقلاب آمريكايي شاه را به راه انداخت و ديديم كه نتيجه تمام اين انقلاب به سود آمريكا و خرابی ايران بود. كشاورزی مملكت نابود شد و ايران بازار مصرف ماد غذايی آمريكا شد، مخازن زيرزميني از نفت گرفته تا مس و ساير مخازن، همه به نفع آمريكا تاراج شده و مي‌شود و در عوض سلاح هايي به ايران داده شده كه به درد مملكت نمي‌خورد و زيان ديگرش هم تحميل بيش از چهار هزار مستشار نظامي با هزينه‌هاي سرسام آور آن است كه گذشته از اينكه ارتش ما را از حيثيت انداخته است، تمامی مقدرات كشور را هم به دست آنها سپرده است. به دست همين شاه، ايران را پايگاه نظامي آمريكا كرده و نيز با پول همين ملت، شاه را مامور و ژاندارم منطقه در خليج كرده و اينها همه بخشي از ظلم هايی است كه آمريكا به ملت ما كرده است، بنابراين، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ايران فعاليت نكند.

اصلاحات ارضی كه ايشان كردند اين بود، يعنی آمريكا كه می خواست، اين نقشه آمريكايی بود برای اين ملت های اين طرف كه يكی (از) آن هم ايران بود، يك نقشه‌ای بود برای اينكه بازار درست كند برای آمريكا. آمريكا گندمش زياد بود، گاهی وقت ها آتش می زدند، گاهی وقت ها دريا میريختند، بهتر از اين چی بود كه زندگی ايرانی ها را به هم بزنند و زراعت ايران را به هم بزنند و كشاورزی به كلی از بين برود. حالا يك مملكتي كه يك استانش كافي بود برای تمامش و باقيش بايست به فروش برود، يك آذربايجان اگر چنانچه سابقا بوده زراعت می شد كافی بود براي همه ايران، مابقيش بايد به فروش برود، به خارج برود، صادر بشود، حال اين طور كه ملاحظه می كنيد همه چيزش وارد می شود از خارج.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری آرمان کرمان ، تاریخ انتشار 25دی 96، کدمطلب:185814، www.armanekerman.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین