پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۳۹۶۶۰
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 ، مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی كند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

شعارسال: مهلت هاى قانونى ٢ روزه، ٣روزه،٥روزه و ٧ روزه آيين دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

مهلت های 2 روزه

1-ماده ۵۴ ق.آ.د.مدنی:

درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 ، مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی كند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

-2 ماده ۵۶ ق.آ.د.مدنی:

هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی كند ، دادخواست رد می شود.

-3ماده ۶۸ ق.آ.د.مدنی :

مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

-4ماده ۱۲۵ ق.آ.د.مدنی :

درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید.

مهلت های 3 روزه

1- ماده ۱۳۵ ق.آ.د.مدنی :

هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

-2ماده ۱۳۶ ق.آ.د.مدنی :

محكوم علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

-️3تبصره ماده ۴۳۳ ق.آ.د.مدنی :

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

مهلت های 5 روزه

1- ماده ۶۴ ق.آ.د.مدنی :

مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد.

2- ماده ۲۹۷ ق.آ.د.مدنی :

رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادركننده رای برسد.

مهلت های 7 روزه

1- ماده ۲۵۹ ق.آ.د.مدنی:

ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است وهرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند،كارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.

-2 ماده ۲۶۰ ق.آ.د.مدنی :

پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور كتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را

ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

3- تبصره ماده ۲۳۴ ق.آ.د.مدنی :

در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثربه مدت یك هفته مهلت خواهد داد.

4- ماده ۲۴۲ ق.آ.د.مدنی :

دادگاه می تواند به درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

-5 ماده ۲۹۵ ق.آ.د.مدنی :

پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رای می كند.


شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دفتر خدمات حقوقی موکل ،تاریخ انتشار: 25 مهر1398،کدخبر:2449 ،www.movakkel.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین