قابل ذکر است آن بخش از تسهیلات غیرجاری بانکها که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته باشد و مشتری پرداخت نکند در طبقه مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد.