پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۵۲۶۲
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۶
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت افراط گرایی شیعی در جامعه ایران پرداخته و عوامل دخیل در آن را شناسایی نموده است. در پژوهش حاضر وضعیت آتی افراط گرایی شیعی‌ها با جمع خبرگانی در میان گذارده شده که از دل آن، سه سناریو برای وضعیت آینده استخراج شده است. سناریوی اول که بیانگر وضعیت مطلوب است که در آن افراط گرایی شیعی و مراسم‌های تفرقه افکنانه بسیار کاهش یافته، ولی در آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ سناریوی دوم بیانگر نامطلوب بودن اوضاع است که مطابق آن فعل و انفعالات داخلی کشور از سوی اکثریت جامعه دینی تصور می‌شده و در صورت ادامه این روال رویکرد‌های ضد دینی افزایش پیدا خواهد کرد. رویکرد سوم ترسیم وخیم بودن اوضاع می‌باشد که بیانگر جنگ مذهبی در آینده ایران است. جمع بندی این سه نظر نشان می‌دهد که اوضاع افراط گرایی شیعی در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که در نقطه تضاد آن گسترش فرهنگ سکولاریزه نیز قابل مشاهده است. از همین رو آموزش مذهبی از ابتدای دوران تعلیم تا دوران بلوغ فکری، در کنار تلاش و عملکرد مسئولان و مدیران کشوری می‌تواند بهبوددهنده اوضاع باشد.

شعارسال: با بررسی جایگاه تشیع در منطقه و منحصر به فرد بودن ایران از لحاظ مذهب و فرهنگ، می‌توان گفت افراطی گری اهل سنت و شیعه و اقدامات خلاف مصالح و منافع اسلام آن‌ها منشا ورود مذهب تشیع به مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود شده و امکان آن می‌رود که یکی از حقایق تلخ تاریخ معاصر کشور رقم بخورد. باید اذعان داشت این مسئله اقدامی برنامه ریزی شده و هدفمند است که با حمایت مادی، نظامی و سیاسی نظام سلطه در حال اجرا است و در این بین عملکرد برخی گروه‌های افراط گرای شیعه و بهره برداری دشمنان شیعه از اعمال خرافی و افراطی آنان و همچنین تحریک قاطبه اهل سنت علیه تشیع نیز از مهم‌ترین عوامل تنش مذهبی در کشور است.

برآورد آسیب افراط گرایی در تشیع : سنجش وضعیت بر اساس دیدگاه نخبگانی و ارائه راهکارها

ضرورت و اهداف پژوهش

با وجود تاکید فراوان بزرگان اسلامی به ویژه امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و جمع کثیری از علما و مراجع، بر امر برابری و برادری میان جامعه شیعه و سنی ایران و تاریخچه طولانی مدت تعاملات میان این دو مذهب اسلامی، امروزه مشاهده می‌شود که در کنار گسترش افراط گرایی و جریان تکفیری که منتسب به اهل سنت است، برخی در درون جامعه شیعی و سنی با دامن زدن به اختلافات بین مذهبی و بیان نظرات و دیدگاه‌هایی که عمدتا جنبه سیاسی دارد، موجبات تفرقه و تنش میان اهل سنت و شیعه را فراهم نموده اند، تنشی که کاملا به سود دشمنان و معاندان اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. در این بین نباید از یک سو نقش و عملکرد برخی گروه‌های افراط گرای شیعه که موجب تحریک قاطبه اهل سنت علیه شیعه می‌شوند و از سوی دیگر بهره برداری دشمنان شیعه از اعمال خرافی و افراطی آنان غافل بود. بی شک جریان شیعه افراطی که با نوعی اخباری گری یا تفکرات انحصارگرانه و سلفی مآبانه همراه است ریشه در نوعی تفکر دارد که در آن حقیقت و حقیقت گرایی جایی ندارد. شاید بتوان عامل اصلی افراط گرایی در میان شیعیان را در سه مسئله نگاه سلیقه‌ای به ارزش ها، بدعت گذاری‌ها و مسائل خرافی و جابجایی جایگاه تقلید و اجتهاد یافت. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی وضعیت افراط گرایی شیعی در جامعه ایران پرداخته و عوامل دخیل در آن را شناسایی نموده است.

شناسایی روند افراط گرایی شیعی در ایران

در تحلیل پژوهش‌های کیفی از وضعیت جامعه باید گفت جامعه ایران سه رویکرد را تجربه می‌کند که تقریبا جهش و کنشی مقابل یکدیگر نشان می‌دهند:

جامعه عمومی کشور: منظور از جامعه عمومی کشور، جامعه غالب کشور در مناطق با اکثریت قاطع یا تمام شیعی است. آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت دین داری جامعه در چند سال گذشته تاکنون در مسائل مناسکی چندان تفاوتی به خود ندیده است. این جامعه از آن نگرش‌های افراطی فاصله یافته و روند نسبتا باثباتی را طی می‌کند که در این میان حوادث منطقه نیز در آگاهی بخشی جامعه حائز اهمیت است.

جامعه زیستی مشترک: منظور از جامعه زیستی مشترک، مردم مناطقی است که شیعیان و اهل سنت مشترکا با جمعیتی نزدیک به هم یا با اکثریت اهل تسنن ساکن هستند. وضعیت در بسیاری از این مناطق روند رو به مساعدی داشته است، اما با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. برای نمونه بر اساس تحقیقی که در منطقه خواف استان خراسان صورت گرفته، تحقیقات نشان می‌دهد تبلیغات سیاسی شبکه‌های اجتماعی تحت وب و موبایل (با ۷۷ درصد)، استفاده مردم از شبکه‌های تلویزیونی آن سوی مرز‌ها (با ۹۳ درصد)، حمایت‌های جانب دارانه برخی نشریه‌های داخلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم (با ۷۴ درصد) و تولید برخی از فیلم‌های داخلی جانب دارانه شیعه و سنی (با ۷۴ درصد)، موجب نفوذ وهابیت در بین مرزنشینان خواف شده است.

جامعه مذهبی- سنتی: منظور از جامعه مذهبی- سنتی، آن مردمی است که طرفدار مذهب سنتی هستند که عمدتا به مناسک روی می‌آورند. البته جمعیت زیادی از این قشر کسانی هستند که تجمعات مذهبی، سفر‌های زیارتی و هیئات عزاداری را تشکیل می‌دهند. این گروه مهم‌ترین قشر آسیب پذیر در مسئله افراط گرایی شیعی را تشکیل می‌دهند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده شبکه‌های ماهواره‌ای مبلغ شیعه افراطی که عمدتا بینندگان آن جامعه مذهبی کشور هستند در ۱۰ سال گذشته، گسترش چشم گیری داشته و ظاهرا این روند ادامه خواهد داشت.

سنجش وضعیت بر اساس پژوهش‌ها و دیدگاه نخبگانی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد روند وضعیت افراط گرایی شیعی به سمت مطلوب در حال حرکت است. بسیاری از هیئت‌ها تحت اشراف سازمان‌ها و نهاد‌های ذی ربط درآمدند و مشاهدات نشان از بهتر شدن اوضاع اعتقادی این مراسم و عزاداری‌ها دارد. همچنین به نظر می‌رسد جمع قابل توجهی از مردم جامعه به ضرورت اعتدال گرایی مذهبی رسیده اند و لازم است مسئولان در آگاهی بخشی تلاش مضاعفی نمایند. البته وضعیت آتی با جمع خبرگانی در میان گذارده شده که از دل آن سه سناریو برای وضعیت آینده استخراج شد:

ترسیم وضعیت مطلوب: برخی نخبگان معتقدند با پیگیری مقامات قضایی و آگاهی بخشی که صورت یافته تا حدود زیادی از افراط گرایی شیعی کاسته شده که نمود عینی آن کاهش موضع گیری مداحان و هیئتی‌ها در مراسم محرم بوده است. مراسم تفرقه افکنانه مذهبی به حداقل رسیده و امید است این روند همچنان بهبود یابد.

ترسیم نامطلوب بودن: عمده مردم جامعه، فعل و انفعالات داخلی کشور را دینی تصور می‌کنند؛ بنابراین اگر این روال ادامه یابد رویکرد به انگاره‌های ضد دینی افزایش پیدا خواهد کرد. همان طور که این کنش و واکنش افراط گرایی را تشدید خواهد کرد، اگر اقدام نظام مندی صورت نگیرد در ۲ یا ۳ دهه بعد، جامعه شیعی ایران کمتر با معارف شیعی آشنایی داشته و عمدتا جامعه‌ای مناسک محور با شبهات فراوان برای جوانان و نوجوانان وجود خواهد داشت.

ترسیم وخیم بودن اوضاع: جمع اندکی از کارشناسان خبره معتقدند با این روندی که حوزه نسبت به مذاهب دیگر دارد جنگ مذهبی در ایران اسلامی در آینده قطعی است؛ یعنی همین اتفاقی که در سوریه و عراق افتاد در ۲۰- ۱۵ سال آینده در ایران رخ خواهد داد. (مثلا بسیاری اوقات در زاهدان همسایه شیعه با همسایه سنی خود هیچ ارتباطی ندارد!) هرچقدر ارتباطات کمتر شود، اقتدار امنیتی کشور نیز کاهش خواهد یافت. در کنار این موضوع، رویکرد‌های سکولار در کشور به تدریج در حال گسترش است و قطعا در جنگ مذهبی، سکولار‌ها در کنار مخالفان هستند.

جمع بندی سه نظر: بر اساس جلسه بارش فکری به نظر می‌رسد اوضاع افراط گرایی شیعی در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که در نقطه تضاد آن گسترش فرهنگ سکولاریزه نیز قابل مشاهده است. این وضعیت برای مناطق عمومی چندان مخاطره آمیز نیست و تنها نیازمند آگاهی بخشی بیشتر به مردم و کنترل هیئت‌ها و مساجد می‌باشد؛ اما درباره مناطق زیستی مشترک لازم است تدابیری اندیشیده شود که احتمال خطرات زیادی در سال‌های نزدیک به همراه دارد. به ویژه منطقه مشهد و شهر خواف که وضعیت نامطلوبی را پشت سر می‌گذارد. همچنین جامعه سنتی ایران نیز بهتر از گذشته شده، اما همچنان لازم است این جامعه را از خرافات، اندیشه‌های غلط به ظاهر دینی، زیست صرفا مناسکی، آسیب‌های افراط گرایی و پیامد‌های اعتدال گرایی در جامعه آشنا نمود.

چشم انداز‌های آتی بر مبنای پژوهش‌ها و تحلیل‌های انجام شده

از پژوهش‌ها و دیدگاه‌های خبرگان می‌توان نتایج ذیل را در خصوص روند آتی موضوع افراط گرایی به دست آورد:

پیش بینی می‌شود افراط گرایی شیعی در جامعه ایران روند نزولی را طی نماید. البته این گذر به کندی اتفاق می‌افتد.
به احتمال زیاد جریان‌های تکفیری در یکی دو سال آینده با استفاده از نگرش افراط گرایان شیعی، اقدام به تحرکاتی خواهند کرد که مهم‌ترین نقطه فعالیت آن‌ها سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به ویژه منطقه خواف و سراوان خواهد بود.
به احتمال زیاد با شکل گیری نسل آینده، شکاف نسلی موجود در حوزە دین ورزی ممکن است تشدید شود و به تعارض و حتی گسست نسلی بی انجامد.

عوامل، توصیه‌های راهبردی و ترسیم نقشه راه

بر اساس بررسی پژوهش‌ها و جمع بندی مصاحبه‌های نخبگانی، به نظر می‌رسد برای آماده سازی اذهان مردمی، با هدف افزایش سرمایه فرهنگی، مهم‌ترین راهبرد آموزش مذهبی از ابتدای دوران تعلیم تا دوران بلوغ فکری، در کنار تلاش و عملکرد مسئولان و مدیران کشوری، حوزه‌های علمیه و برنامه سازان رسانه‌های ملی است. این راهبرد، قدمی مهم در تحقق اعتدال گرایی مذهبی در جامعه است که با راهکار‌های کلان عجین شده در این راهبرد ذکر شده قابل دستیابی است.

جمع بندی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت افراط گرایی شیعی در جامعه ایران پرداخته و عوامل دخیل در آن را شناسایی نموده است. در پژوهش حاضر وضعیت آتی افراط گرایی شیعی‌ها با جمع خبرگانی در میان گذارده شده که از دل آن سه سناریو برای وضعیت آینده استخراج شد: سناریوی اول که بیانگر وضعیت مطلوب است که در آن افراط گرایی شیعی و مراسم‌های تفرقه افکنانه بسیار کاهش یافته است و در آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ سناریوی دوم بیانگر نامطلوب بودن اوضاع است که مطابق آن فعل و انفعالات داخلی کشور از سوی اکثریت جامعه دینی تصور می‌شده و در صورت ادامه این روال رویکرد‌های ضد دینی افزایش پیدا خواهد کرد. رویکرد سوم ترسیم وخیم بودن اوضاع می‌باشد که بیانگر جنگ مذهبی در آینده ایران است. جمع بندی این سه نظر نشان می‌دهد که اوضاع افراط گرایی شیعی در ایران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که در نقطه تضاد آن گسترش فرهنگ سکولاریزه نیز قابل مشاهده است. از همین رو آموزش مذهبی از ابتدای دوران تعلیم تا دوران بلوغ فکری، در کنار تلاش و عملکرد مسئولان و مدیران کشوری می‌تواند بهبوددهنده اوضاع باشد.

این مطالعه در مرکز پژوهشی مبنا توسط سید مرتضی میرتبار در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت جامعه اندیشکده ها، تاریخ انتشار:9اسفند1402، کدخبر:-، https://iranthinktanks.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین