به گفته وی، خودروسازان به صورت اعتباری و یا در قبال دریافت چک بخشی از بازار فروش خودرو را پوشش داده‌اند و خود را نیازمند آنچنانی لیزینگ‌ها نمی‌دانند و بخشی از بازار لیزینگ را تصاحب کرده‌اند که این روند اشتباه است.

موقعی تصریح کرد که صنعت لیزینگ از نواحی مختلف متحمل ضربات متعدد شده است.

وی خبر داد که انجمن ملی لیزینگ ایران به دنبال ترویج ارایه تسهیلات به خرید خودروهای دست دوم بوده و توضیح داد که در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ به خرید خودروهای دست دوم تسهیلات ارایه می‌کند نه اینکه لیزینگ ها به  دست دوم فروشی روی آورده باشند.