پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۶۶۶۸۶
تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۲
شورای اسلامی شهر کرمان، در اقدامی قابل تقدیر، قانون «مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرمان» را به تصویب رساند. در ادامه متن قانون بارگذاری می‌شود و در انتهای یادداشت، فایل‌های word و Pdf این مصوبه با قابلیت دانلود قرار گرفته‌اند.
شعار سال: در اقدامی قابل تقدیر، قانون «مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرمان» را به تصویب رساند. در ادامه متن قانون بارگذاری می‌شود و در انتهای یادداشت، فایل‌های word و Pdf این مصوبه با قابلیت دانلود قرار گرفته‌اند.

بسم الله تعالی

مدیریت تعارض منافع در شهرداری کرمان

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف – تعارض منافع: موقعیتی است که مشمولان این مصوبه به واسطه اختیارات، امکانات و اطلاعات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررارت برای انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای به آن‌ها اعطا شده است را در راستای منافع و ارتباطات شخصی یا سازمانی خود، بستگان یا شرکای خویش به کار گرفته و منافع شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان را تضییع می‌نمایند.

ب- منافع شخصی با سازمانی: منافعی است اعم از بالفعل با بالقوه، مالی و غیرمالی که تماما با جزئا عاید شخص یا بستگان او یا سازمان متبوع او یا به هر طریقی به افراد با سازمان منسب به او می‌شود.

ج – مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شیه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع و رفع با کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل اجتناب.

د- بستگان: بستگان در سه طبقه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- طبقه اول: پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر، فرزند فرزند، همسر فرزند

۲- طبقه دوم: خواهر، برادر، خواهر و برادر همسر، فرزند خوانده، پدربزرگ و مادربزرگ

۳- طبقه سوم: عمو، عمه، خاله، دایی، باجناق با جاری و همسران و فرزندان بستگان همین طبقه

ه – واحد‌های تابعه شهرداری کرمان: مجموعه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری کرمان

و- مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه: شهردار و افرادی که از طرف شهردار کرمان منصوب می‌شوند و همچنین رؤساء مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تمامی واحد‌های تابعه شهرداری کرمان و معاونین مناطق شهرداری و سازمان‌های تابعه شهرداری.

ز- کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه: کلیه افراد دارای هرگونه رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، شرکتی، پروژه‌ای و حق الزحمه ای) با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه.

ج- هدیه: هرگونه خدمات، تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز با حق مالی یا غیرمالی با کارکرد هدیه (فارغ از اسم و عنوان آن) که به افزایش دارایی با رفاه دریافت کننده هدیه یا بستگان با شرکای او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی ایشان جلوگیری نماید.

فصل دوم – منع یا تحدید معاملات

ماده ۲ – شرکت‌هایی که مدیران و طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضا و طبقه اول و دوم بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و و کارکنان و طبقه اول بستگان کارکنان مرتبط با برگزاری معاملات و امور قرارداد‌های شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه، در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت مدیره با هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌تواند طرف معامله شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان قرار گیرند.

ماده ۳- در صورتی که مدیران و طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضا و طبقه اول بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، تا دو سال پس از خاتمه خدمت در مسئولیت مذکور در شرکت‌های تجاری با مؤسسات غیر تجاری مرتبط با حوزه کاری تخصصی فرد مشمول، در جایگاه‌های عضو هیأت مدیره با مدیرعامل، بازرس: حسابرس، نماینده با مشاور قرار گیرند، یا سهامدار آن شرکت‌ها گردند، آن شرکت‌ها یا مؤسسات نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحد‌های تابعه آن و شورای اسلامی شهر کرمان قرار گیرند.

ماده ۴- در راستای پیشگیری از منع معامله موضوع این مصوبه، شهرداری کرمان مکلف است تأسیس یا اداره شرکت یا موسسه تجاری توسط مدیران موضوع این مصوبه، موارد زیر را به صورت فصلی منتشر و به صورت برخط به روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد الف- نام و حوزه کاری شرکت یا موسسه

ب- مسئولیت در شرکت با مؤسسه

ج- میزان سهام

د- کد اقتصادی شرکت

ه- نام و کد ملی شرکاء

و- آخرین روزنامه رسمی شرکت

ماده ۵ – ناظران معاملات (از جمله قراردادها) نباید از بستگان طرف معامله بوده و همچنین نباید ارتباط کاری که موجب کسب منفعت می‌شود (مانند سهامداری، عضویت در هیئت مدیره با شوراهاء ارائه خدمات مشاوره و …) با وی داشته باشند.

ماده ۶- کارکنان و مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان نباید ارتباط شغلی و کاری که منجر به کسب درآمد با نفع شود با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان داشته باشند.

تبصره – کارکنان و مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان که قبل از تصدی سمت سازمانی و عضویت شورای اسلامی شهر، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله، رابطه کاری و شغلی داشته‌اند، موظف به اعلام رابطه کاری قبلی خود پس از تصدی سمت و عضویت هستند.

ماده ۷- شهرداری کرمان مکلف است ذیل مفاد کلیه قرارداد‌های خود، مفاد و ابزار‌هایی را تعبیه نماید تا طرف‌های قرارداد‌های شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه قرار نموده و خیار فسخ یک طرفه آن قرارداد‌ها را در صورت کشف مغایرت ذکر شده، در اختیار شهرداری قرار دهند، جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد نیز بر عهده طرف قرارداد با شهرداری خواهد بود. شهرداری کرمان مکلف است کلیه قرارداد‌های برخلاف این مصوبه را مبنی بر خیارات مذکور فسخ نماید.

فصل سوم – منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند پست و سمت

ماده ۸- دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت‌گانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی با مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه، تحت هر عنوان مسئولیت بررسی با تأیید نقشه با امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیاز‌های ناشی از آن در محدوده منطقه محل خدمت استفاده کنند.

تبصره ۱- شهرداری کرمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، فهرستی شامل: شهردار کرمان، معاونین شهردار کرمان، روسای ادارات تابعه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرمان، شهرداران مناطق، معاونین شهرسازی و معماری، کارشناسان صدور پروانه، نظارت فنی و طرح تفصیلی و بر و کف در مناطق، رؤساء مدیران فنی، مدیران و کارشناسان کنترل نقشه و مأموران بازدید و سایر کسانی را که مشمول این ماده می‌شوند، به عنوان فهرست ممنوعه در سامانه شهرسازی شهرداری کرمان و برای کلیه مناطق شهر کرمان اعمال نماید.

تبصره ۲- شهرداری کرمان مکلف است علاوه بر فهرست موضوع تبصره یک (۱)، کلیه کارکنان شاغل در مناطق شهرداری را در محدوده منطقه محل خدمت در فهرست ممنوعه سامانه شهرسازی قرار دهد.

تبصره ۳- شهرداری کرمان مکلف است فهرست تمامی افراد مشمول این ماده و تبصره‌های ذیل آن را به همراه پست سازمانی و محل خدمت ایشان در سامانه شفافیت منتشر کرده و به صورت ماهانه به روزرسانی نماید.

ماده ۹- کلیه وکلای دادگستری که تحت هر عنوان با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان همکاری می‌نمایند، نمی‌توانند هیچ گونه خدمات حقوقی حسب مورد در تمام انواع دعاوی و پرونده‌هایی که علیه شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان طرح می‌شود، ارائه نمایند. موارد تخلف به مراجع ذی‌صلاح جهت پیگیری اعلام می‌گردد.

تبصره ۱- شهرداری کرمان مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه، فهرست کلیه وکلای دادگستری را که تحت هر عنوان با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان همکاری می‌نمایند، منتشر و در دسترس عموم قرار دهد. تبصره ۲- شهرداری کرمان مکلف است ذیل مفاد کلیه قرارداد‌های وکالت خود، مفاد و ابزار‌هایی را تعبیه نماید تا طرف‌های قرارداد‌های شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه اقرار نموده و خیار فسخ یک طرفه آن قرارداد‌ها را در صورت کشف مغایرت ذکرشده، در اختیار شهرداری قرار دهند، جبران خارت ناشی از فخ قرارداد نیز بر عهده وکلای طرف قرارداد با شهرداری خواهد بود. شهرداری کرمان مکلف است کلیه قرارداد‌های برخلاف این مصوبه را مبتنی بر خیارات مذکور فسخ نماید.

ماده ۱۰- مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه که هم زمان عضو هیأت مدیره یا امنای واحد‌های تابعه شهرداری کرمان و شرکت‌های اقماری هستند، نباید از محل این عضویت هیچ‌گونه وجهی به عناوین مختلف از جمله عضویت و پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت نمایند.

ماده ۱۱- هرگونه رابطه استخدامی و قراردادی با کارکنان، مدیران و طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه اعضا و طبقه اول بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان ممنوع میباشد.

تبصره – مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، تا یکسال پس از قطع یا اتمام همکاری نباید برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر طریقی طرف معاملات عمده یا متوسط شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان هستند، فعالیت داشته باشند. عدم رعایت این مصوبه، به منزله تخلف شناخته شده و انعقاد قرارداد با اشخاص مذکور ممنوع است. مفاد این بند در قرارداد‌های منعقده با اشخاص حقیقی یا حقوقی درج شود. شهرداری کرمان مکلف است ذیل مفاد کلیه قرارداد‌های خود، مفاد و ابزار‌هایی را تعبیه نماید تا طرف‌های قرارداد‌های شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه قرار نموده و خیار فسخ یکطرفه آن قرارداد‌ها را در صورت کشف مغایرت ذکر شده، در اختیار شهرداری قرار دهد. جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد نیز بر عهده طرف قرارداد با شهرداری خواهد بود. شهرداری کرمان مکلف است کلیه قرارداد‌های برخلاف این مصوبه را مبتنی بر خیارات مذکور فسخ نماید.

فصل چهارم – منع یا تحدید در استخدام

ماده ۱۲- اقدام به استخدام و هرگونه به کارگیری طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و طبقه اول بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و افرادی که در ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها متولیت داشته اند، طی دوره متولیت در شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان ممنوع است.

تبصره – قرارداد‌های استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود، از شمول این بند مستثنی می‌شوند. ماده ۱۳- در راستای پیشگیری از منع به کارگیری بستگان، شهرداری کرمان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه، فهرست مشخصات نام و نام خانوادگی، سال تولد، مدارج تحصیلی، متولیت (تاریخ انتصاب و محل خدمت و نوع استخدام)، احکام سرپرستی، سوابق شغلی، سوابق کار در شهرداری، مبلغ حقوق مندرج در احکام کارگزینی شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان را به طور کامل و به صورت برخط منتشر نموده و مستمرا به صورت ماهیانه به روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره – کلیه اطلاعات مذکور در این ماده در خصوص هر گونه استخدام کارکنان جدید در شهرداری کرمان نیز، باید منتشر به روزرسانی و به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده ۱۴- انتصاب بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان که پیش از تصدی متولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان بوده اند، در سمت‌های مدیریتی در شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان باید با ذکر دلایل به اطلاع شورای اسلامی شهر کرمان برسد و به صورت برخط منتشر به روزرسانی و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره- کارکنان و مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان موظفند اشتغال به کار هر یک از بستگان خود را در شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان را اعلام نمایند.

فصل پنجم- منع دریافت هدایا

ماده ۱۵- پذیرش با دریافت هرگونه هدیه اعزام به سفر‌های داخلی یا خارجی، دریافت هرگونه تسهیلات مالی و بانکی و سایر انتفاع شخصی از سوی مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، از ارباب رجوع با هر شخص حقیقی یا حقوقی که فرآیند اقدام با تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان با شرکای آن‌ها ممنوع است. تبصره – دریافت هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم با مناسبت‌های رسمی به افراد اعطا می‌شود و هدایایی که از سوی نمایندگان رسمی دولت‌ها (نه افراد، شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی) اهدا می‌شود، باید حداکثر دو هفته پس از دریافت هدیه و با ذکر عنوان هدیه دهنده، دلیل اعطا و پذیرش هدیه و تاریخ دریاف به مراجع ذیصلاح شهرداری کرمان تحویل داده شود و به ملکیت شهرداری در میاید. ماده ۱۶- به منظور برقراری شفافیت و عدالت در اعطای هرگونه کمک‌های شهرداری اعم از نقدی یا غیرنقدی و جلب مشارکت نظارتی افکار عمومی، شهرداری کرمان موظف است ذیل سامانه شفافیت شهرداری کرمان، در مورد اشخاص حقوقی فهرست دریافت کنندگان کمک، اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی، و در مورد اشخاص حقیقی فهرست دریافت کنندگان کمک (به جز ردیف‌های ۴۱۷۰۳ (کمک‌ها و اعانات به مستمندان) و ۴۱۷۰۴ (کفن و دفن اموات بدون صاحب) ماده ۱۷ بودجه شهرداری)، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به صورت عمومی منتشر کرده و به صورت مستمر به روزرسانی نماید.

فصل ششم- مشارکت در فرآیند‌های تصمیم گیری رسمی اثرگذار بر منافع شخصی با سازمانی

ماده ۱۷ – در مواردی که هریک از مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان بر اساس وظایف قانونی و سازمانی، با یکی از مصادیق تعارض منافع در فرآیند‌های تصمیم‌گیری مواجه می‌شوند که لازم است تصمیمی بگیرند که نتیجه آن می‌تواند نفع با زیان برای وی با بستگانش داشته باشد، موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی گیری با تأثیرگذاری به هر نحو در فرآیند تصمیم‌گیری، امتناع کنند و با اعلام به مقام مافوق درخواست واگذاری تصمیم‌گیری به فرد دیگری را بنماید. تصمیماتی که با عدم رعایت این ماده گرفته شده باشد، ملقی می‌باشد.

ماده ۱۸- اگر مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، نفع یا زیانی در موضوعات مورد بررسی در شوراها، کارگروه‌ها، جلسات و هیئت مدیره‌هایی که در آن عضویت با حضور دارند، داشته باشند، باید با اعلام این موارد، حق حضور در جلسه و رای و اظهار در موضوع مربوطه را به صورت داوطلبان از خود سلب کنند. در صورت مشخص شدن نقض این بند و تاثیر آن در تصمیم اتخاذ شده، نتیجه رای‌گیری ملغی می‌باشد.

تبصره – قبل از برگزاری هر جلسه، باید وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده با جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق با معوق کند.

ماده ۱۹- مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، مجاز به تعیین حقوق، مزایاء پاداش با سایر مزایای نقدی و غیرنقدی مربوط به خود با قاعده‌گزاری جز در موارد مصرح قانونی، نیستند.

تبصره – تصمیماتی که در مورد قواعد عمومی پرداخت و حقوق و دستمزد در شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان اتخاذ می‌شوند، از شمول این بند خارج هستند.

ماده ۲۰ – مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، حسابرسی، بازرسی و حرارتی که ذینفع پرونده، یکی از بستگان یا مدیران مافوق آنهاست، نیستند.

فصل هفتم – منع استفاده از اطلاعات

ماده ۲۱- استفاده از اطلاعات و اسنادی که به واسطه ارتباط با سازمان یا تصدی سمت سازمانی با عضویت در اختیار کارکنان، مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان قرار گرفته است و به اطلاع عموم مردم نرسیده است، و همچنین واگذاری این اطلاعات به سایرین جهت کسب منفعت ممنوع است.

فصل هشتم- مسئولیت‌ها و تنبیهات اداری

ماده ۲۲ -کارکنان، مدیران شهرداری کرمان و واحد‌های تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، متولی حسن اجرای این مصوبه در حوزه فعالیت خود هستند و نظارت بر چگونگی حسن اجرای آن به عهده مدیریت حراست و مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری کرمان می‌باشد.

ماده ۲۳- مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری کرمان موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه گزارش‌گیری و گزارش‌دهی به عموم مردم برای اجرای مفاد این مصوبه را راه‌اندازی نماید.

ماده ۲۴- متولیت آموزش و اطلاع رسانی مفاد این مصوبه بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان می‌باشد. ماده ۲۵- عدم رعایت هر یک از مقررات این مصوبه در حکم تخلف اداری است و متخلف از مقررات حسب مورد ضمن گزارش به سازمان بازرسی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده تا به تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم گردد، مگر اینکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد. این امر مانع از معرفی متخلف برای رسیدگی کیفری در مراجع قضایی نیست.

فصل نهم – سایر احکام

ماده ۲۶- مرجع تفسیر مفاد این آیین‌نامه در موارد ابهام و رفع اختلافات در چگونگی اجرای آن، شورای اسلامی شهر کرمان است.

ماده ۲۷- کلیه واحد‌های تابعه شهرداری کرمان، مجموعه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به شهرداری کرمان که اساسنامه آن‌ها مغایر با مفاد این مصوبه است، ملزم به اصلاح اساسنامه خود جهت تطبیق با مفاد این مصوبه هستند.

ماده ۲۸ – کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان که مغایر با مفاد این مصوبه هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه لغو می‌گردند. ماده ۲۹- مصوبه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره، در جلسه مورخ ۱۴۰۰۸۱۲۴ شورای عمومی شورای اسلامی شهر کرمان به تصویب رسید.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفافیت برای ایران، تاریخ انتشار:۴ آذر ۱۴۰۰، tp۴.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین